Header Ads

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ


ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

ด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
- เพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
- เร่งการเจริญเติบโตของรากพืชมีความยาวของรากและแตกรากแขนงเพิ่มขึ้น
- เร่งการขยายตัวของใบ และยืดตัวของลำต้น
- ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึน
- มีความสม่ำเสมอด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
- เพิ่มคุณภาพด้านรสชาติและสีสันของพืชและผลผลิต
- เพิ่มความต้านทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืช


ด้านการปรับปรุงดิน
- เพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน
- เพิ่มการดูดซับความชื้นในดิน
- ช่วยลดความหนาแน่นของดิน

ด้านการป้องกันศัตรูพืช
- เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
- ทำความสะอาดและบำบัดกลิ่นในคอกสัตว์
- ช่วยบำบัดน้ำเสียในบ่อน้ำ บ่อกุ้ง และบ่อปลา

บทความอื่น ๆ ในเรื่องนี้
คู่มือ การผลิต และ การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ

1. ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

2. คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

3. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

4. ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

5. ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม

6. ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

7. ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

8. การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

9. หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

10. องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

11. ลักษณะที่ดีของน้ำหมักชีวภาพ

12. คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

13. อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ

14. ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

15. ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

******
ที่มา : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.