Header Ads

ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ1. นำวัสดุอินทรีย์สดมาสับให้มีขนาดเล็กประมาณ 1 นิ้ว แล้วนำใส่ถังหมัก

2. เทกากน้ำตาลลงในถังหมัก

3. ในการผลิตควรจะเติมจุลินทรีย์หรือหัวเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงในการหมัก เพื่อป้องกันการเกินการเน่าเสียระหว่างการหมักโดยนำจุลินทรีย์หรือหัวเชื้อละลายน้ำจำนวน 2 ลิตร และกวนประมาณ 5 นาที หรือจากนั้นเทใส่ถังหมัก


4. เทน้ำลงในถังหมักให้ท่วมวัสดุหมัก

5. กวนหรือคลุกเคล้าวัสดุในถังหมักให้เข้ากัน

บทความอื่น ๆ ในเรื่องนี้
คู่มือ การผลิต และ การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ

1. ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

2. คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

3. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

4. ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

5. ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม

6. ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

7. ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

8. การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

9. หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

10. องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

11. ลักษณะที่ดีของน้ำหมักชีวภาพ

12. คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

13. อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ

14. ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

15. ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

******
ที่มา : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.