Header Ads

คลิป

การเลี้ยงตั๊กแตนขายเป็นอาชีพ รายได้งาม

          การเพาะเลี้ยงตั๊กแตน ผลงานเพื่อเกษตรกรของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันมีนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญ ประก...
07:39:00

วิธีปลูกผักไฮโดรฯน้ำนิ่ง ในขวดพลาสติก

สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สารอาหารแร่ธาตุของต้นไม้ที่ใช้แทนดิน คือ ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B ซื้อได้ตามร้านขายวัสดุการเกษตร มีแบบเป็นผง มาละลายน้ำเอง...
07:43:00

เพาะถั่วงอกขาย กำไรวันละ 10,000 บาท

          ถั่วงอกเป็นพืชระยะสั้น ดูแลง่าย หากใครที่ต้องการปลูกเป็นอาชีพก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว “ไม่มีคำว่าจนในหมู่คนขยัน” ค...
07:29:00

ปลูกพริกในกระถางขาย รายได้เดือนละเกือบ 50,000 บ.

          เกษตรกรคนรุ่นใหม่ จ.พัทลุง ที่หันมาปลูกพืชในกระถาง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ดินของตนเอง และสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่า...
08:20:00

วิธีการปลูกผักในกระถาง

          ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเขตเมืองกันมากขึ้น ซึ่งแน่นอนเลยว่าพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยส่วนมากจะมีอย...
07:45:00

การเลี้ยงเป็ดขุนด้วยอาหารต้นทุนต่ำแบบปศุสัตว์อินทรีย์

          การเลี้ยงเป็ดขุน จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้ เป็ด โตเร็วและได้น้ำหนักดีเกษตรกรบางส่วนจะเลี้ยงด้วยอาหารสำเ...
06:06:00

เลี้ยงเป็ดไข่ขาย รายได้เฉลี่ย 8,000 บาท ต่อวัน

          เป็ดไข่ เป็นสัตว์เลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรค สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ทุกวัน เช่น เกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ทำการเกษตรมาแล้วหล...
08:31:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.