Header Ads

วิธีการทำชาใบหม่อนในระดับครัวเรือน


วิธีการทำชาใบหม่อนในระดับครัวเรือน

ชาเขียว
          ใช้ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)สด ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ มีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

1. คัดใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ไม่มีคุณภาพออก เช่น ใบเป็นโรค ใบเหลือง หรือ มีสิ่งเจือปน

2. หันใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ให้มีขนาดประมาณ 0.5 x 4.0 เซนติเมตร ตัดก้านใบออก

3. ลวกน้ำร้อน 20-30 วินาที หรือนึ่งประมาณ 1 นาที

4. ถ้าลวกในน้ำร้อน จุ่มน้ำเย็นทันที ผึ่งลมให้แห้งหมาด ๆ

5. คั่วในกระทะด้วยไฟอ่อน ๆ ประมาณ 20 นาที

6. อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล นาน 1 ชั่วโมง สามารถเก็บไว้ดื่มได้นาน

ชาจีน
          ใช้ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)สด ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. คัดใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ไม่มีคุณภาพออก เช่น ใบเป็นโรค ใบเหลือง หรือ มีสิ่งเจือปน

2. ตัดก้านใบทิ้ง หั่นใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ให้มีขนาด 0.5 x 3-4 เซนติเมตร

3. คั่วใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ในกระทะด้วยไฟอ่อน ๆ นานประมาณ 20 นาที

4. อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล นาน 1 ชั่วโมง

5. เก็บใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ไว้ในภาชนะป้องกันความชื้นเข้าได้ สามารถเก็บได้ดื่มได้นาน

ชาฝรั่ง
          ใช้ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)สด ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ มีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

1. คัดใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ไม่มีคุณภาพออก เช่น ใบเป็นโรค ใบเหลือง หรือ มีสิ่งเจือปน

2. ตัดก้านใบทิ้ง หั่นใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ให้มีขนาด 0.5 x 3-4 เซนติเมตร

3. คั่วใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ในกระทะด้วยไฟอ่อน ๆ นวดขณะคั่วใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)แรง ๆ เพื่อให้เซลล์ใบ
หม่อน(มัลเบอร์รี่)แตกช้ำ จนกระทั่งใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)แห้งกรอบ ใช้เวลานานกว่า 25 นาที

4. บดใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ให้ร่วงเป็นผงด้วยมือ

5. ทดสอบ สี กลิ่น รส ของน้ำชา และสีของการใบชา เบื้องต้นเช่นเดียวกับชาจีน

ภาพประกอบ กรรมวิธีการทำชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)

1 หั่นใบหม่อนให้มีขนาด 0.5x4.0 เซนติเมตร

 2 ลวกใบหม่อนในน้ำร้อน 20-30 นาที

3 จุ่มน้ำเย็นทันที

4 นำใปผึ่งลมให้แห้งหมาด ๆ แล้วนำไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อน ๆ

5 นวดใบหม่อนให้กระจายตัวสม่ำเสมอ เพื่อให้ถูกความร้อนทั่วถึง

6 คั่ว และนวนจนเวลาประมาณ 20 นาที จะทำให้ใบหม่อนม้วนตัวและแห้ง

7 หลังคั่วใบหม่อนแห้งแล้วนำมาใส่ถาดเพื่อเข้าตู้อบ 80 องศาเซลเซียล นาน 1 ชั่วโมง

8 นำชาใบหม่อนที่แห้งได้มาตรฐานไปผึ่งให้เย็นก่อนบรรจุหีบห่อ 

 9 รูปแบบการบรรจุห่อชาใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกร

10 รูปแบบการบรรจุหีบห่อชาใบหม่อนในเชิงการค้า


* * * * *
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.