Header Ads

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)หญ้าโร้ด (Chloris gayana)

     หญ้าโร้ด เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพน้ำขังได้เป็นครั้งคราว ทนต่อการแทะเล็มได้ดี ทนต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่าหญ้าอื่น ๆ หลายชนิด ผลผลิตน้ำหนักสด 8-10 ตัน หรือน้ำหนักแห้ง 2.0-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี โปรตีน 8-10 เปอร์เซ็นต์

การปลูก
     ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 2.0 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว แถวห่างกัน 50 เซนติเมตร เมล็ดพันธุ์หญ้าโร้ดมีขนและเบามากก่อนหว่านแนะนำให้ผสมเมล็ดกับขี้เลื้อยหรือทราย

การใส่ปุ๋ย
     ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น ควรใส่ปุ็ยคอกร่วมด้วย และใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการตัดทุกครั้ง

การกำจัดวัชพืช
     ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังปลูกหญ้าโร้ด 2-4 สัปดาห์

การใช้ประโยชน์
     การตัดหญ้าโร้ดไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก โดยตัดสูงจากพื้น 10-15 เซนติเมตร สำหรับปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม ควรปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าโร้ดอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้นจึงทำการตัด หรือปล่อยเข้าแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน ในช่วงฤดูฝนหญ้าโร้ดโตเร็ว อาจตัดใช้ประโยชน์ได้ที่อายุน้อยกว่า 30 วีน หญ้าโร้ดเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปแบบหญ้าสด หญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก

* * * * * *
กรมปศุสัตว์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
Job Kabinburi หางาน กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Computer FC คอมพิวเตอร์ แฟนครับ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.