Header Ads

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7


ประวัติ
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์แม่ CMR31-71-25 กับสายพันธุ์พ่อ OMR29-20-118 ในปี 2535 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับปลูกทั้งต้นและปลายฤดูฝน


ลักษณะเด่น
1.ปลูกปลายฤดูฝนได้ดี เนื่องจากงอกเร็ว และมีความอยู่รอดสูง
2. ผลผลิตหัวสดสูงถึง 6.08 ตันต่อไร่
3. มีปริมาณแป้งสูง 27.7 เปอร์เซ็นต์
4. เหมาะสำหรับการใช้เครื่องขุดมันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์ หรือเครื่องขุดด้วยมือ เนื่องจากไม่มีก้านของหัว และมีจำนวนหัวมากออกรอบโคนต้น

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ต้นตั้งตรง ไม่โค้งงอ ไม่แตกกิ่ง เมื่ออายุ 1 ปี สูง 183 เซนติเมตร มีจำนวนลำต้นที่แตกจากท่อนปลูกมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ก้านใบสีเขียวอ่อน แฉกใบกลางเป็นรูปใบหอก ใบและยอดอ่อนสีเขียวอ่อน หัวสีครีม เนื้อของหัวสีขาว ไม่มีก้านหัว
หัวมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7

ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7

ยอดมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7

พิ้นที่แนะนำ
ปลูกได้ดีในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง

ข้อควรระวัง
ถ้าปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและกระทบภาวะแล้งยาวนาน หลังจากได้รับน้ำฝนอีกครั้ง จะเกิดการแตกตาตามลำต้นมากกว่าในสภาพปกติ ทำให้ได้ปริมาณท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกลดลง

การรับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อปี 2548

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7


ที่มา
- คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร.ระยอง (CMR30-71-25 x OMR29-20-118)

ปีรับรอง
- 2548

คุณสมบัติ
- ผลผลิตหัวสด 6.1  ตัน / ไร่
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 23  %
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27-29  %
- อื่นๆ เป็นพันธุ์สำหรับปลูกปลายฤดูฝน

ข้อดี
-ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ต้นพันธุ์คุณภาพดี ทนแล้ง

* * * * * *

"รากคือหัว รากเยอะหัวเยอะ"
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก


ที่มา - กรมวิชาการเกษตร

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.