Header Ads

แมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด (ตอนที่ 4/4) กลุ่มที่กัดกินใบ


แมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด (ตอนที่ 4/4) กลุ่มที่กัดกินใบ

4. กลุ่มที่กัดกินใบ

 • ด้วงงวงอ้อย - Sepiomus sp.
  การป้องกันกำจัด
  พ่นสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 5 0 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร บนต้นไม้กวาดหรือต้นมะขามเทศ
 • หนอนบุ้ง - Eupterote testacea Walker
  ระยะไข่ 10 - 15 วัน
  ระยะหนอน 51 - 75 วัน
  ระยะดักแด้ 50 - 60 วัน
  ระยะตัวเต็มวัย 14 วัน
  ศัตรูธรรมชาติ
  • แตนเบียนไข่ (Trichogramma sp.)
  • แตนเบียนหนอน (Cotesia sp.)
  การป้องกันกำจัด
  1. จับตัวหนอนที่รวมกลุ่มอยู่บนใบอ้อยมาทำลาย
  2. ใช้สารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
   chlorpyrifos (Lorsban 20% EC) อัตรา 40-50 มล./น้ำ 20 ลิตร
 • ตั๊กแตนปาทังก้า - Patanga succincta (Linnaeus)
  ระยะไข่ 35 - 41 วัน
  ระยะตัวอ่อน 56 - 81 วัน
  ระยะตัวเต็มวัย 8 - 9 เดือน
  ศัตรูธรรมชาติ
  • เชื้อรา (Entomophthora grylli Fresenius)
  • แตนเบียนไข่ (Scelio facialis (Thumblelake))
  • ด้วงน้ำมัน (Epicauta sp., Mylabris sp.)
  • ไส้เดือนฝอย
  • ไร
  การป้องกันกำจัด
  1. จับตัวเต็มวัยมาประกอบเป็นอาหาร น้ำปลา ทอดกรอบ ทอดมัน ข้าวเกรียบ
  2. ใช้สารฆ่าแมลง fenitrothion (Sumithion 83 ULV) อัตรา 80-100 มล./ไร่
   carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 125 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
  3. ปลูกพืชตระกูลถั่ว
 • ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส - Hieroglyphus spp.
  ศัตรูธรรมชาติ
  • เชื้อรา (Entomophthora grylli Fresenius)
  • มด
  การป้องกันกำจัด
  กำจัดวัชพืช ไถพรวนดิน ใช้สารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 70-80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 20-30 มล. พ่นบนใบพืช
 • ตั๊กแตนโลกัสต้า - Locusta migratoria manilensis (Meyen)
  ระยะไข่ 11 - 18 วัน
  ระยะตัวอ่อน 27 - 40 วัน
  ระยะตัวเต็มวัย 32 - 97 วัน
  ศัตรูธรรมชาติ
  • ต่อเบียนตัวอ่อน-ตัวเต็มวัย (Sphex viduatus Christ)
  • เชื้อรา (Entomophthora grylli Fresenius)
  • มด
  • ไร
  • ไส้เดือนฝอย
* * * * * *

แมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด (ตอนที่ 1/4) กลุ่มที่เจาะลำต้น

แมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด (ตอนที่ 2/4) กลุ่มที่ดูดน้ำเลี้ยง

แมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด (ตอนที่ 3/4) กลุ่มที่อยู่ในดิน

แมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด (ตอนที่ 4/4) กลุ่มที่กัดกินใบ


ที่มา : Easternsugar


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.