Header Ads

มะระลูกผสม (มะระจีน) โดยใช้อินทรีย์ – ชีวภาพ


            มะระเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรือเป็นอาชีพหลักก็ได้ หรือทำเป็นธุรกิจของครัวเรือนในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้ เนื่องจากราคาไม่ตกจนมากมายเหมือนผักชนิดอื่นๆ มะระเป็นพืชผักที่ทางตลาดต้องการมากไม่ว่าจะฤดูกาลอะไร เช่นตรุษจีน , สาทจีน , เทศกาลกินเจ และอื่นๆ

            มะระเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายแต่ไม่ชอบน้ำแฉะการใช้น้ำน้อยแต่มะระจะพิเศษกว่าพืชผักอื่นๆ คือ ต้องห่อและให้ความสนใจให้มาก และเป็นคนที่สังเกตบ่อย , แต่ให้ผลผลิตที่คุ้มค่ามาก
            มะระมีอายุการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 45 วันหรือเดือนครึ่งจากการเก็บเกี่ยวจนหมดประมาณ 2 เดือน (การเก็บเกี่ยว วันเว้นวัน)
            การลงทุนมะระ 1 ไร่ จะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 20,000 บาท (ยังไม่มีอุปกรณ์ใดๆคือต้องซื้อทั้งหมด)
- ค่าไถ                         1,000 บาท
- ค่าผ้ายาง                    1,500 บาท
- ค่าแป๊บน้ำ                 2,000 บาท
- ค่าสาย  PE                5,000 บาท
- ค่าเมล็ดพันธุ์                900 บาท
- ค่าไม้ปักค้าง              3,000 บาท
- ค่าตะคัด                    1,500 บาท
- ค่าอื่นๆ เช่น น้ำมัน    5,100 บาท
- ปุ๋ยรองพื้น(อาจทำเอง)
  
ค่าใช้จ่ายตลอดรุ่น   (1ไร่)
- ลงทุน 20,000 บาท
- ค่าถุงแพ็กมะระ
2,700 บาท
- ค่ากระดาษกุแพ็กมะระ 20 โล = 280 บาท
- ค่าน้ำมัน  4,000 บาท หรืออาจใช้ไฟฟ้า
- ค่าแรงงาน  3,000 บาท
            รวม  29,980 บาท

ผลผลิตต่อไร่ต่อรุ่น  ( โดยเฉลี่ย )
            1รุ่นของมะระโดยประสบการณ์จะเก็บได้ 30 ครั้ง โดยเก็บวันเว้นวัน (ถ้ามากกว่านี้ถือว่าอยู่ในความสนใจหรือไม่สนใจของเกษตรกรเอง)
            การเก็บหนึ่งครั้งจะได้มะระประมาณ 200 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยราคา 1 กิโลกรัม
= 15 บาท โดยเฉลี่ย
            รวมอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 ครั้ง ได้มะระ 6,000 กิโลกรัมรวมเป็นเงิน
 90,000 บาท


ส่วนโรค แมลงมะระ
1.            เชื้อรา
-            เชื้อราตากบ            
-            เชื้อราแป้ง เป็นราน้ำค้าง  อาจใช้ไตโค เดอม่าได้แต่มี  แต่มีความยุ่งยากในการทำ ( จึงใช้ชีวภาพ ) 
-          เชื้อราเน่าคอดิน
เป็นราในดิน  ใช้ไตโคเดอม่า ( ราฆ่ารา ) ตามท้องตลาด 
อนึ่งขณะนี้ตามท้องตลาดได้มีชีวภาพขายมากมายเพราะบริษัทผลิตแข่งขันกันมากและราคาไม่แพง ( พอกับที่เราทำเอง )

แมลง
            แมลงที่เป็นปัญหาของมะระคือ หนอน , แมลงวันทอง , เพลี้ย
                        - หนอนใยผัก กินใบผัก , ลุกมะระ  ใช้เชื้อ PT (เชื้อ PT เป็นเชื้อที่สกัดจากเนื้อเยื้อหนอนหรือที่เรียกว่าหนอนฆ่าหนอน)
                        -  หนอนกระทู้หนังเหนียว เจาะลูกมะระกินใบ  ยาเชื้อ PT
                        -  แมลงวันทอง  ต่อยลุกเท่า  ใช้ยาเหม็นใส่ หรือยาล่อฆ่า หรือใช้วิธีการห่อ
                        -  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบ ทำให้ยอดไม่เดิน วิธีสังเกต ยอดตก ,
ขนลู่
-    เพลี้ยไฟ ไรแดง ดูดน้ำเลี้ยงทำให้ใบหยิก ( เป็นเฉพาะหน้าร้อน )

สรุป

การทำมะระจีนมะระลุกผสมเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่น่าทำเป็นธุรกิจ หรืออาชีพเสริมได้ทั้งนั้นและเหมาะสมกับฤดูถ้าทำแบบครอบครัว จะทำให้มีรายได้เข้ามากขึ้นและเป็นการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มต้นน้อยไปหามาก และควรศึกษาให้ดี ต้องรู้เขารู้เรา แล้วท่าจะสำเร็จความมุ่งหมาย

* * * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.