Header Ads

ว่านธรณีสาร - เรื่องที่น่ารู้


     ว่านธรณีสารไม้มงคล เชื่อว่าเมื่อปลูกในบริเวณบ้านแล้วจะดีต่อผู้อยู่อาศัย แพทย์แผนไทย นิยมนำใบแห้งป่นเป็นผงผสมกับพิมเสน ใช้กวาดคอเด็ก แก้เด็กตัวร้อนและขับลมในลำไส้


     ว่านธรณีสารเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตรง สูงประมาณ 0.5–1 เมตร ลำต้นสีเขียว ตรงปลายยอดเป็นสีอ่อน ต้นแก่โคนต้นสีน้ำตาล ใบมีลักษณะกลมเล็กคล้ายใบมะขาม ก้านใบสีเขียว ออกทั้ง 2 ข้างของก้านใบคู่กันไปจนสุดปลายก้าน ก้านใบจะแตกออกจากลำต้นโดยรอบ ๆ เป็นพุ่ม ปลูกได้ดีในดินร่วนหรือดินปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดีมีแสงแดดปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดเพาะเป็นต้นกล้า แล้วแยกต้นกล้าไปปลูก ตามความเชื่อของคนไทยมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคล มีการนำเข้าพิธีประพรมน้ำมนต์ เชื่อว่าเมื่อปลูกในบริเวณบ้านแล้วจะดีต่อผู้อยู่อาศัย และจะปลูกในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ในทางการแพทย์แผนไทย นิยมนำใบแห้งป่นเป็นผง ผสมกับพิมเสน ใช้กวาดคอเด็ก แก้เด็กตัวร้อน และขับลมในลำไส้

* * * * * *

ภาพ และ บทความดีดีจาก : เดลินิวส์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.