Header Ads

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อย่างไร ให้ได้คุณภาพส่งออก


ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อย่างไร ให้ได้คุณภาพส่งออก


การปลูกมะพร้าว
          การปลูกมะพร้าว เมื่อขุดหลุมปลูกแล้ว ควรวางลูกมะพร้าวในลักษณะเอียง 45 องศา ปลูกแบบขวางตะวัน เพราะจะทำให้ได้รับแสงแดดตลอดเวลา กลบดินอย่างน้อย 2 ใน 3 ของผล ระวังอย่าให้ดินทับโคนหน่อ เพราะจะทำให้หน่อถูกรัด ต้นจะโตช้า แต่เมื่อมะพร้าวโตขึ้นแล้วก็ควรจะกลบดินให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันโคนลอย (ระยะปลูก 5x5 หรือ 6x6 เมตร) ทั้งนี้ มะพร้าวใช้เวลาปลูก 30 เดือน หลังจากลงหลุม จึงจะเก็บผลผลิตได้


         “พอปลูกไปสัก 8 เดือน ให้ตักเลนในร่องมารดกลบที่บริเวณโคนต้น แต่ระวังอย่าให้เข้าไปในกาบใบ ทั้งนี้ อีกสักระยะจะพบว่ามีรากใหม่แทงออกมา จากนั้น เดือนที่ 24 ให้ตักเลนเข้ามาถมที่โคนต้นอีกรอบ ทั้งนี้ หลังจากเดือนที่ 24 ไปแล้ว สามารถให้ปุ๋ยคอก แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องใส่ ในช่วงเดือนที่ 24 มะพร้าวจะแทงจั่นออกมาแล้ว หลังจากนั้นอีก 6 เดือน ก็จะได้ผลมะพร้าว”

          บางคนมักใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม แต่สำหรับความคิดเขามองว่า เป็นการสิ้นเปลือง เพราะภายในลูกมะพร้าวมีจาวกะทิ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ใช้สำหรับใบเลี้ยงอยู่แล้ว ซึ่งจะหมดราวเดือนที่ 8 และเป็นช่วงจังหวะที่ตักเลนจากร่องที่มีแร่ธาตุอาหารเข้ามาใช้เลี้ยงต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของเลนจากร่องไม่เพียงแค่เป็นอาหารสำคัญของต้นเท่านั้น ยังช่วยให้ต้นมะพร้าวมีความแข็งแรง ทนทาน ต่อลมพายุที่อาจพัดมาทำความเสียหายต่อมะพร้าวได้

การใส่ปุ๋ย
          ทางด้านปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่ มักใช้ปุ๋ยคอกจากขี้ไก่แกลบ ทั้งนี้ เพราะมีซิลิกอนมาก ใช้จำนวน 2 กระสอบ ต่อต้น ต่อปี ใส่ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง ใส่แล้วรดน้ำตาม ใช้เกลือร่วมด้วยในปริมาณ 1.5 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี ใส่ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนใส่ครับหนึ่ง ส่วนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใส่ด้วยทุก 3 เดือน ในปริมาณ 0.5 กิโลกรัม โดยใช้สูตร 16-16-16

การผสมเกสร
          ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละสววน แต่สำคัญต้องควรปลูกให้ปลอดจากมะพร้าวชนิดอื่นรอบข้างเพื่อไม่ให้มีการผสมเกสรโดยธรรมชาติจนกลายพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังสามารถมาคัดแยกได้อีกครั้งในช่วงการเพาะต้น ทั้งนี้ เนื่องจากหากพบว่ามีลูกกลายที่สังเกตจากลูกมะพร้าวมีสีเหลืองส้มให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว จะต้องจัดการคัดแยกออกมา ส่วนผลที่สมบูรณ์แล้วคือ จะมีสีเขียวอ่อน จะใช้เป็นต้นพันธุ์ต่อไป


          ซึ่งการปลูกและการดูแลมะพร้าวน้ำหอมวิธีนี้ อาจจะให้ความหวานได้ถึง 9 บริกซ์ เลยทีเดียว แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแล และสภาพดิน สภาพอากาศ ในแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากัน

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "มะพร้าว" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.