Header Ads

เทคนิคการยขายพันธุ์มะนาวด้วยใบ


          มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิยที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย และนิยมปลูกกันอย่งแพร่หลาย ตลาดมีความต้องการตลอดปี ทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการตอนและชำกิ่ง ซึ่งเป็นที่ทำกันมาอย่างแพร่หลายในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์มะนาว หากแต่ถ้าใช้วิธีการตอนหรือชำกิ่งแล้วจะทำให้ได้จำนวนต้นขยายต่อต้นพันธุ์น้อย หากมีต้นพันธุ์ดีราคาแพง การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้อาจไม่คุ้มค่า แบะทำให้ได้จำนวนต้นไม่มาก ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการชำใย โดยมีหลักการดังคลิปที่จะได้ดูต่อไปนี้

* * * * *
ที่มา : บันทึกลุยทุ่ง กับ ธกส

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย กิ่งพันธุ์มะนาว"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.