Header Ads

การตอนกิ่งไผ่ตงลืมแล้งอย่างง่าย ภายใน 5 นาที


          การขยายพันธุ์ไผ่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสม ของชนิดไผ่  ซึ่งไผ่บางชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ในการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธี การตอนนั้น   ก็ใช้ได้ไผ่ที่มีกิ่งแขนงที่มีปุ่มเจริญของราก   ติดกับลำต้นมีความสมบูรณ์   ส่วนไผ่ที่ไม่มีกิ่งแขนงก็ใช้วิธีอื่นจะดีกว่า  ไผ่ที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอน ได้แก่ ไผ่ตง, ไผ่หม่าจู, ไผ่กิมซูง, ไผ่ปักกิ่ง (เม่งซุ่น) เป็นต้น


* * * * *
ที่มา : เกษตร บ้านทุ่ง

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย กิ่งพันธุ์ไผ่"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.