Header Ads

สูตรปุ๋ยง่ายๆ สำหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ 2 สูตร


สูตรปุ๋ยง่ายๆ สำหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ 2 สูตร

          สำหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ "ปุ๋ย" คือสิ่งที่สำคัญมากเนื่อกจากผักไฮโดรโปรนิกส์ที่เราเห็นปลูกกันทั่วไปนั้นจะไม่ใช้ดิน จะเป็นการปลูกในน้ำซึ่งน้ำก็ไม่ได้มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ เพราะธาตุอาหารส่วนใหญ่ที่พืชต้องการจะอยู่ในดิน ดังนั้น "ปุ๋ย" จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรตามเกษตรนานาไปดูกันเลยครับ1. สูตรน้ำหมักมูลไส้เดือน

วัตถุดิบ
- หมักมูลไส้เดือน 20 กก.
- น้ำเปล่า 100 ลิตร
- กลูโคส 400 กรัม
- น้ำตาลทรายแดง 1 กก.

วิธีทำ
1. น้ำมูลไส้เดือน 20 กก ใส่ใส่กระสอบแล้วแช่ลงในถังน้ำทีเราใส่น้ำไว้ 100 ลิตร (กรณีเป็นน้ำประปาควรพักน้ำไว้ 5 วัน) เติมออกซิเจนโดยใช้ปั๊มออกซิเจนแบบใช้กับตู้ปลาเป็นเวลา 3 วัน แล้วยกกระสอบปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เราแช่ไว้ออก

2. เติมกลูโคส 400 กรัม หาซื้อได้จากร้านขายยา

3. น้ำตาลทรายแดง 1 กก (ไม่ควรใช้กากนำตาลเพราะน้ำหมักที่ได้จะมีสีน้ำตาลไม่ใสและกากน้ำตาลจะไป จับกับระบบรากพืชที่เราปลูกทำให้รากรับออกซิเจนไม่เพียงพอ น้ำหมักอื่นก็เหมือนกันถ้าใช้กับผักที่ปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์ ไม่ควรใช้กากน้ำตาล อัตราการทดแทนน้ำตาลทรายแดง 1 กก. สามารถแทน กากน้ำตาลได้ 4 กก ) เติมออกซิเจน อีกประมาณ 3-5 วัน สามารถนำไปใช้ได้

วิธีใช้
          ใช้เป็นสารละลายตั้งต้นนะครับสำหรับท่านใช้สารละลาย AB อยู่ก่อนลองค่อยปรับดูนะครับอย่าง ของเพื่อนผมให้ปรับเป็น 60/40 น้ำหมักมูลไส้เดือน 60 สารละลาย AB  40 ส่วนครูชาตรีจะใช้เต็ม 100 แต่จะเติมปุ๋ยสูตรเสมอในอัตรา 200 กรัมต่อนำหมักมูลไส้เดือน 100 ลิตรแต่ต้องแบ่งเติมเป็น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน และคอยสังเกตว่าผักมีลักษณะใบเหลืองให้เติมปุ๋ยสูตรเสมอครั้งละ 100 กรัมห่าง กัน 5 วันที่ใบเขียวปกติให้หยุดเติม น้ำหมักมูลไส้เดือนทีได้ควรฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3-5 วันก่อนนำไปใช้ ก่อนใช้ต้องผสมให้เจือจาง ในอัตราส่วน น้ำหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 20 ลิตร ถ้าใช้กับพืชใบบอบบางใช้อัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 30 ลิตร


2. สูตรน้ำหมักมูลสุกร

วัตถุดิบ
- มูลสุกรแห้ง 30 กก.
- น้ำเปล่า 150 ลิตร

วิธีทำ
1. เตรียมถังพลาสติก 200 ลิตร เติมน้ำประมาณ 150 ลิตร

2. นำขี้หมูแห้ง จำนวน 30 กก.ใส่ในถุงตาข่าย แช่ในถังน้ำที่เตรียมไว้ กดให้มิด ทิ้งไว้ 24 ชม. อย่าเกินเพราะจะกลายเป็นน้ำขี้หมูเน่า ครบ 24 ชม.นำขี้หมูออกจากถัง

3. หมักต่ออีก 5-7 วันก็จะได้สารละลายขี้หมู สำหรับปลูกผักไร้ดิน

วิธีใช้
1. เตรียมแปลงปลูกผักไร้ดินเหมือนการปลูกผักไร้ดินทั่วไป

2. เตรียมสารละลาย ใช้ น้ำสะอาด 50 ลิตร น้ำขี้หมูหมัก 50 ลิตร (คำนวณจาก 100 ลิตร ถ้าใช้น้ำขี้หมู 50 ลิตร เติมน้ำ 50 ลิตร ปุ๋ย เคมี สูตรเสมอเช่น 16-16-16 จำนวน 100 กรัมสำหรับกวางตุ้ง ผักกาด ปุ๋ย เคมี สูตรเสมอเช่น 16-16-16 จำนวน 200 กรัมสำหรับคะน้า ผักบุ้ง)

3. ปลูกผักตามปกติ ถ้าสารละลายในถังยุบเนื่องจากการละเหยให้เติมน้ำขี้หมูหมักเท่าที่น้ำยุบ

4. ใช้สารละลายขี้หมูหมัก1 ลิตรต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นผักที่เราปลูกทุกๆ 5-7 วัน

5. การดูแลเหมือนการปลูกผักไร้ดินทั่วไป ถ้าใบผักเหลือง ไม่สมบูรณ์ให้เติม ปุ๋ย เคมี สูตรเสมอเช่น 16-16-16 จำนวน 100 กรัม

* * * * *
เครดิต : ครูชาตรี

ปลูก "ผักไฮโดรโปรนิกส์"  แล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.