Header Ads

การทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ "รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี"


          เรื่องราวในวันนี้เป็นบทความดีๆ ของเกษตรกร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรดีเด่น เมื่อปี 2551 ในสาขาไร่นาสวนผสม แห่งบ้านคุยป้อม ต. คุยบ้านโอ่ง อ.พรานกระตาย จ.กำแพงเพชร ที่มีพื้นที่กว่า 25 ไร่ และทำการแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยส่วนแรกเป็นพื้นที่ 10 ไร่ ไว้สำหรับทำนา ที่เหลือจะมีขุดบ่อเลี้ยงปลา 3 บ่อ และเลี้ยงหมู 4 หลุม และเลี้ยงวัวอีก 11 ตัว และนอกจากนี้ยังปลูกพืชจำพวก ผักกะเฉด ตะไคร้ และข่า ส่วนผลไม้ก็จะเป็น มะม่วง กระท้อน มะนาว ลำไย กล้วยน้ำว้า ฯลฯ ซึ่งเกษตรกรที่ว่านี้มีชื่อว่า ผู้ใหญ่ธนู  หาญอยู่ นั่นเอง


          ผู้ใหญ่ธนูยังกล่าวอีกว่า ตนได้เริ่มทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากว่า 7 ปี ซึ่งในช่วงแรกไม่ค่อยมีใครสนใจนัก แต่ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจ และมาศึกษาดูงานที่แปลงมากขึ้น และปัจจุบันนี้ได้จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานกัน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 3 พันกว่าราย


          โดยการทำเกษตรไร่นาผสมทำให้ผู้ใหญ่ธนูมีรายได้กว่า 200,000 บาท มีทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และรายปี ซึ่งรายวันจะมีรายได้จากการเก็บพืชผัก และจับปลาจำหน่ายวันละ 100-300 บาท ในทุกๆ สัปดาห์จะมีรายได้จากการตัดกล้วยน้ำว้าออกจำหน่าย 600-700 บาท ส่วนรายเดือนได้จากการเลี้ยงหมูออกจำหน่ายเดือนละ 1 รุ่น รายได้ประมาณ 8,000-10,000 บาท ส่วนรายได้รายปีจะมาจากการทำนาปี นาปรัง ประมาณ 50,000-80,000 บาท รวมกับการจำหน่ายวัวปีละ 20,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่น้อยเลยทีเดียว


          ในส่วนของรายได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก เนื่องจากว่าอาหารส่วนใหญ่ก็มาจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเพื่อนบ้านไว้ทานด้วย ในส่วนของปุ๋ยก็ได้จากมูลวัว มูลสุกร ส่วนยาไล่แมลงก็ใช้น้ำส้มควันไม้แทน ซึ่งนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังไม่เป็นอันตรายด้วย


          นี่เป็นอีกตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำนาสวนผสม ที่ถือเอาแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้

* * * * *
เครดิต : จันทร์ฉาย

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.