Header Ads

Breaking News
recent

ปลูกเห็ดฟางขาย สร้างรายได้


          เห็ดฟาง จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมของตลาดและเป็นที่นิยมบริโภค ของบุคคลทั่วไป และมีราคาค่อนข้างสูง ในการเพาะเห็ดฟางนั้น สามารถใช้วัสดุเพาะได้หลายประเภท เช่น ฟางข้าว กากถั่ว ต้นกล้วย ขี้เลื่อยเพาะเห็ดเก่า หรือกากมันสำปะหลัง ขึ้นอยู่กับวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นเห็ดที่ให้ผลผลิตเร็ว ประมาณ 10 – 12 วัน ให้ผลผลิตคุ้มทุน มีรูปแบบในการเพาะหลายรูปแบบ เช่น เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เพาะเห็ดฟางในตะกร้า ขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละพื้นที่ การแนะนำในเอกสารนี้เป็นการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย


วัสดุอุปกรณ์
1. วัสดุเพาะ เช่น ฟางข้าว กากมันสำปะหลัง เปลือกถั่วเขียว ขี้เลื่อยเก่า อื่นๆ
2. เชื้อเห็ดฟาง อายุ 12 – 14 วัน
3. อาหารเสริม ได้แก่ ละอองข้าวเปลือก + มูลสัตว์ หรือรำละเอียดผสมมูลสัตว์อัตรา 1 : 2
4. พลาสติกใส
5. ไม้แบบ

วิธีดำเนินงาน
1. เอาฟางแช่น้ำประมาณ 8 – 10 ชั่วโมง
2. หมักฟางไว้ 1 คืน
3. เตรียมแปลงเพาะ
4. นำฟางหรือขี้เลื่อยใส่ในแบบพิมพ์
5. กดให้แน่นพร้อมรดน้ำ
6. โรยอาหารเสริม และ เชื้อเห็ดสลับกับการใส่วัสดุเพาะประมาณ 3 – 4 วัน
7. รดน้ำให้ทั่วทุกกองที่เพาะ
8. คลุมด้วยพลาสติก แล้วใช้หญ้าหรือฟางข้าวทับไว้ ประมาณ 3 – 4 วัน
9. รดน้ำ ผูกไม้โค้งหลังกองสูง 30 – 50 ซม. คลุมพลาสติก และทับด้วยฟางข้าวทับอีกครั้ง
10. อีกประมาณ 6 วัน เห็ดเริ่มออกดอก

การเปิดดอก
          เมื่อคลุมพลาสติกแปลงเพาะครบ 4 – 5 วัน ให้ทำการขึ้นไม้โค้งเพื่อคลุมแปลงเพาะ หลังจากขึ้นไม้โค้งประมาณ 5 –6วัน ก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้

การเก็บผลผลิต
          ให้เก็บผลผลิตในช่วงที่ไม่มีแสงแดดและเลือกเก็บเฉพาะดอกที่เหมาะสมเมื่อ เก็บผลผลิตแล้วให้คลุมพลาสติกไว้เหมือนเดิม สามารถเก็บดอกได้ 2 – 3 ชุด

โรค – แมลง และการดูแลรักษา
          การเพาะเห็ดฟางส่วนมากจะไม่ค่อยมีโรคเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงมากกว่าแมลงที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ปลวก , มด, และสัตว์

การแก้ไข
          ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดจากแมลงศัตรูเหล่า นี้ ก่อนทำการเพาะควรเตรียมแปลงเพาะ โดยการตากดินประมาณ 3 – 5 วัน และให้โรยปูนขาวให้ทั่วแปลงเพาะก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง การป้องกันที่ดีที่สุดคือการเลือกสถานที่ที่เหมาะสม และควรสลับที่ในการเพาะทุกครั้ง

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ขายได้ที่
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Powered by Blogger.