Header Ads

Breaking News
recent

การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธี "การตอนกิ่ง"


          วิธีการตอนกิ่ง นิยมนำมาใช้กับพืชที่ออกรากง่ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก การตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่เป็นพันธุ์ดีเหมือนต้นแม่ แต่ก็มีข้อเสียคือไม่มีระบบรากแก้วที่แข็งแรง ส่วนวิธีการตอนกิ่งที่เกษตรนานานำมาให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ดูนั้นมีวิธีการตอนอย่างไรบ้างไปดุคลิปกันได้เลยครับ


* * * * *
ที่มา : วีรชัย มาตรหลุบเลา
Powered by Blogger.