Header Ads

ปลูกน้อยหน่า เคล็ดลับความสำเร็จจาก เกษตรกรคนเก่ง


          จากความมุมานะพากเพียรหาความรู้การทำสวนน้อยหน่าจากพี่ชาย และเพื่อนบ้าน ทำให้คุณสุรินทร์ แตงทอง ตัดสินใจลงทุนปลูกน้อยหน่าเองในพื้นที่เริ่มแรกจำนวน 5 ไร่ ด้วยเพราะได้พบกับปัญหาราคาพืชเดิมทีปลูกตกต่ำ ทำให้ต้องมองหาอาชีพที่มั่นคงและไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ


          โดยมีแนวคิดว่าจะขยายการปลูกน้อยหน่าในพื้นที่ของตนเองที่อยู่ 12 ไร่ ส่วนพืชเดิมเช่นมันสำปะหลัง และข้าวโพด จะเช่าพื้นที่เพื่อทำต่อไป เป็นทางเลือกทางการเกษตรที่สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องรายได้ของครอบครัวลง ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ปัจจุบันพื้นที่ปลูกน้อยหน่า 12 ไร่ สามารถให้ผลผลิตทำรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงปีละ 2 เท่า


เทคนิคและวิธีการปลูกน้อยหน่า
          จากที่พยายามปรับปรุงเรื่องมา คุณสุริยทร์เปิดเผยว่า จะต้องดูแลตั้งแต่การเตรียมดินให้พร้อม คือต้องจ้างรถไถใหญ่ไถวัชพืชต่างๆ ทิ้งและปรับพื้นที่ให้เสมอกัน แล้วใช้ผาน 3 ไถพรวนดิน 2 ครั้ง จากนั้นก็ขุดหลุมลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมและต้นอย่างละ 4 เมตร นำกิ่งพันธุ์ที่มีความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร มาปลูก ซึ่งกิ่งพันธุ์ที่ปลูกนั้นคุณสุรินทร์บอกว่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายจึงทำการเพาะขึ้นเอง โดยนำเมล็ดน้อยหน่าพันธุ์พื้นเมืองมาเพาะในถุงดำ ดูแลรดน้ำประมาณ 5-6 เดือน ก็สามารถนำลงปลูกในดินได้แล้ว


ทางด้านการดูแลและบำรุงรักษา
          การดูแลและบำรุงรักษาต้นน้อยหน่าให้เติบโตและออกดอก คุณสุรินทร์บอกว่าจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชจำพวกหญ้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ก็ดูแลตัดแต่งกิ่งเป็นระยะๆ โดยใน 1 ปีแรก เมื่อต้นน้อยหน่าโตก็ให้ทำการตัดยอดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นน้อยหน่าสูงเกินไป เพราะจะทำให้ต้นน้อยหน่ามีกิ่งแขนงน้อย ผลผลิตที่ได้ก็จะมีจำนวนน้อย

          ต่อมาในปีที่ 2 และ 3 ซึ่งจะเป็นปีที่น้อยหน่าเริ่มให้ผลผลิต นอกจากจะดูแลบำรุงรักษาต้นให้สมบูรณ์แล้ว การตัดแต่งกิ่งก็มีความสำคัญ คือ จะต้องตัดในช่วงก่อนฝนประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน ทั้งนี้ เพราะน้อยหน่าเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมาก จึงอาศัยเพียงน้ำฝนจากธรรมชาติในช่วงฤดูฝน พร้อมกันนี้ต้องรูดใบทิ้งให้หมด เพื่อให้ต้นน้อยหน่าผลิใบใหม่และออกดอกมา จึงทำการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพื่อบำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์ และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคุณสุรินทร์บอกว่า จะมีพ่อค้าประจำมารับซื้อส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จะจำหน่ายเอง ในราคาขายส่งกิโลกรัมละ 5-15 บาท และขายปรีกกิโลกรัมละ 8-25 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของผลผลิต


          ระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ปลูกน้อยหน่า คุณสุรินทร์บอกว่านอกจากครอบครัวจะมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังได้ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นด้วยการจ้างแรงงานในการผลิตน้อยหน่าอีกด้วย

หมายเหตุ : ราคาซื้อขายสินค้าไม่สามารถอ้างอิงได้ในปัจจุบัน

* * * * *
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย น้อยหน่า"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.