Header Ads

"เลือด" สามารถเร่งโต เพิ่มน้ำหนัก ให้ "กบ" ได้


          ปัจจัยหลักสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการเลี้ยงกบของเกษตรกร คือ การเอาใจใส่เรื่องอาหาร  เกษตรกรต้องให้อาหารอย่างเพียงพอสำหรับทุกมื้อ เพื่อให้กบเจริญเติบโตดีตามต้องการ โดยปกติจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือน กบถึงจะโตและขายได้ แต่ก็มีเทคนิคในการลดเวลาและเพิ่มน้ำหนักให้กบได้ ให้โตทนความต้องการของตลาด แต่การเร่งให้อาหารกบบ่อยครั้งเพื่อเร่งโต ด้วยอาหารเม็ดสูตรเดิมๆ ตามท้องตลาด เป็นวิธีการที่สิ้นเปลือง ดังนั้น วิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถทำได้ เพื่อเร่งให้กบโตเร็ว น้ำหนักดี ขายได้ราคา คือการเสริมอาหารให้กบ ด้วยวิธีการดังนี้


          โดยใช้เลือดสด ใช้ได้ทั้งเลือดหมู, วัว, ไก่, เป็ด แล้วแต่จะสะดวก ปริมาณ 5-6 ขีด ผสมคลุกเคล้ากับอาหารกบ 2 กิโลกรัม ให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นนำไปเลี้ยงกบตามปกติ

          วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับการเลี้ยงกบทุกช่วงอายุ ข้อแนะนำ ควรผสมและนำไปเลี้ยงให้หมดในมื้อต่อมื้อ ให้ผสมอาหารด้วยวิธีนี้ทุกมื้อ ผลที่ได้จากที่เคยเลี้ยงกบใช้เวลา 3 เดือนแต่ถ้าผสมอาหารด้วยสูตรดังกล่าวจะใช้เวลาเพียง 2 เดือน ก็สามารถนำกบไปขายได้

* * * * *
ที่มา : เสาร์วัน ปันปา

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย กบ" ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.