Header Ads

ปลูกพริกขี้หนูหอม เคล็ดลับความสำเร็จจาก เกษตรกรคนเก่ง


          แรกเริ่มเดิมที คุณวันชัย เจิมจันทร์ ไม่ได้ยึดอาชีพการปลูกพริกขี้หนูหอม แต่ได้รับการแนะนำจากเพื่อนจึงสนใจปลูกเมื่อปี 2538 โดยขอซื้อเมล็ดพันธุ์จากเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกอยู่ในขณะนั้น ในราคากิโลกรัมละ 800-1,000 บาท

คุณวันชัย เจิมจันทร์

          จากจุดเริ่มต้นในการปลูกพริกขี้หนูหอม คุณวันชัย ได้เรียนรู้เรื่อยมา ผิดบ้างถูกบ้างเป็นการสั่งสมประสบการณ์ กระทั่งได้ค้นพบเทคนิคและวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตดี จึงมีพ่อค้าสนใจเข้ามารับื้อผลผลิตถึงบ้าน ในราคากิโลกรัมละ 90-95 บาท ซึ่งคุณวันชัยบอกว่าในพื้นที่ปลูกพริก 1 ไร่ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,500 กิโลกรัม ดังนั้นในพื้นที่ 5 ไร่ ของคุณวันชัยจึงมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวถึง 7,500 กิโลกรัม โดยการเก็บเกี่ยวพริกขี้หนูหอมคุณวันชัยจะใช้วิธีการสร้างงาน สร้างรายได้ในท้องถิ่นด้วยการจ้างแรงงานประมาณ 10 คนต่อวัน ในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท

          การปลูกพริกขี้หนูหอม เทคนิคจะอยู่ที่การดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ย โดยการรดน้ำของคุณวันชัย จะใช้วิธีการให้ทางสปริงเกอร์ ทั้งในช่วงเช้าและเย็น แต่ทั้งนี้คุณวันชัยบอกว่าจะต้องหมั่นคอยสังเกตด้วยว่าดินมีความชื้นเพียงพอหรือไม่ และการรดน้ำจะมีความสำคัญอย่างมากในช่วงเช้าเพราะจะเป็นการช่วยล้างน้ำค้างที่เกาะตามต้นและใบเพื่อป้องกันโรคและแมลงที่จะเข้าทำลายต้นพริมขี้หนูหอม โดยแมลงที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเพลี้ยไฟ และไรขาว ซึ่งจะเข้าทำความเสียหายอย่างมาก คือ หากสังเกตพบว่าใบมีลักษณะห่อจะเกิดจากเพลี้ยไฟ แต่ถ้าหากใบมีลักษณะหยิกแล้วละก็จะเกิดจากไรขาว ซึ่งการกำจัดนั้นจำเป็นต้องใช้สาเคมี


          นอกจากเทคนิคในการดูแลให้น้ำแก่ต้นพริกขี้หนูหอมแล้ว การใส่ปุ๋ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งคุณวันชัยได้ให้คำแนะนำว่าควรมีการใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 ในทุกๆ 10-15  วัน โดยใส่ในปริมาณหลุมละ 1 ช้อนโต๊ะ แต่ถ้าหากพริกไม่ค่อยงาม คุณวันชัยบอกว่าให้ใส่สูตร 25-7-7 ใส่ให้กับต้นพริกในอัตราเท่ากับสูตรแรก จะช่วยให้พริกมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีผลผลิตดก

          ด้วยประสบการณ์การปลูกพริกมานานเกือบ 8 ปี คุณวันชัยได้มีวิธีการจัดการของตัวเองที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยการปลูกผักชี และขึ้นฉ่ายเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงที่พริกขี้หนูหอมยังไม่ให้ผลผลิต เนื่องเพราะผักชีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 40 วัน และขึ้นฉ่ายจะประมาณ 75-80 วัน แต่สำหรับพริกขี้หนูหอมแล้วจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคที่เหมาะสมและน่าสนใจในการเพิ่มรายได้อย่างดีทีเดียว

หมายเหตุ : ราคาซื้อขาย ราคาค่าจ้าง ไม่สามารถอ้างอิ่งได้ในปัจุบัน

* * * * *
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย พริก"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.