Header Ads

มาปลูกผักสวนครัวกันนะ การปลูกและดูแล มะเขือเปราะ


ลักษณะโดยทั่วไป ของ มะเขือเปราะ
          มะเขือเปราะ เป็นพืชผักที่มีอายุยืน สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี


การเพาะกล้า มะเขือเปราะ
          1. ก่อนนำเมล็ดมะเขือเปราะลงเพาะ ควรนำเมล็ดมะเขือเปราะไปใช่ในน้ำอุ่น (น้ำร้อน 1 ส่วน : น้ำเปล่า 1 ส่วน) แช่จนน้ำเย็น ปล่อยแช่ทิ้งไว้ 10-12 ชั่วโมง จึงนำลงเพาะในถาพเพาะกล้าหรือเพาะในแปลงได้ (ประโยชน์ของการแช่เมล็ดมะเขือเปราะในน้ำอุ่น เพื่อช่วยกระตุ้นให้เมล็ดมะเขือเปราะงอกได้ไวขึ้น) นำเมล็ดมะเขือเปราะหยอดลงในถาดเพาะกล้า หลุมละ 1-2 เมล็ด

          2. ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1 และใส่ดินที่ผสมแล้วลงในถาพเพาะกล้า

          3. ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้เสียบลูกชิ้น) กดลงไปในดินที่อยู่ในถาดเพาะให้เป็นหลุมลึก 0.5 เซนติเมตร

          4. กลบดินทับผิวหน้าเมล็ดมะเขือเปราะแล้วรดน้ำ และควรป้องกันมดมาคาบเมล็ดมะเขือเปราะไปจากถาดเพาะ โดยใช้ปูนขาวโรยรอบถาดเพาะ

          5. หลังจากเพาะกล้าเมล็ดมะเขือเปราะได้ 7-10 วัน มะเขือเปราะจะเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น ระหว่างนี้ควรให้ถูกแสงรำไร จนกระทั้งต้นกล้ามะเขือเปราะมีอาจะ 25-30 วัน จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือนแปลงปลูก


การเตรียมแปลงหรือกระถาง ปลูกมะเขือเปราะ
          1. ถ้าปลูกในแปลง ควรเตรียมดินปลูกมะเขือเปราะ โดยใช้จอบขุนย่อยดินหน้าดินลึก 15-20 เซนติเมตร และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลงปลูก

          2. ในกรณ๊ปลูกมะเขือเปราะในกระถาง ให้ผสมดินปลูกใส่กระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1


การดูแลรักษา มะเขือเปราะ
          1. ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง

          2. รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดดอกต้องระวังอย่าให้น้ำโดนดอกอาจจะทำให้ดอกร่วง ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

          3. หลังย้ายกล้ามะเขือเปราะปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ยให้ห่างโคนต้นมะเขือเปราะ 2-3 เซนติเมตร และรดน้ำทันที

          4. ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน (สูตรปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียง สูตร 15-15-15 http://kasetnana.blogspot.com/2016/11/3.html )

          5. หลังย้ายกล้ามะเขือเปราะปลูกนาน 45-60 วัน มะเขือเปราะจะเริ่มทยอยออกผล สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้


          6. หลังจากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเปราะไปแล้วประมาณ 2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งหรือลำต้นมะเขือเปราะ ส่วนที่เคยให้ผลผลิตไปแล้วออก เพื่อบังคับให้กิ่งใหม่แตกขึ้นมาแทน ต้นมะเขือเปราะจะมีความแข็งแรงและให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก และควรทำการตัดแต่งและบำรุงต้นมะเขือเปราะ เช่นนี้ทุกๆ 2-3 เดือน

* * * * *

* * * * *

ตลาด "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร" ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.