Header Ads

การปลูกองุ่น


          องุ่น เป็นผลไม้ที่คนนิยมทานสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะองุ่นที่ปลูกในพื้นที่สูงซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง คือ ผลมีรสชาติหวานกรอบและช่อผลใหญ่ มูลนิธิโครงการหลวงได้วิจัยการปลูกองุ่นในพื้นที่สูงมานานแล้ว โดยได้ส่งเสริมการปลูกองุ่นพันธุ์ไร้เมล็ด ส่วนเรื่องราวการปลูกองุ่นนั้นเป็นอย่างไรดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ
* * * * *
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย ผลไม้"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.