Header Ads

ชุดเครื่องเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถ


          การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรรายย่อยต้องถอยเพราะต้นทุนและค่าแรง และถึงจะต้องมีรถเกี่ยวข้าวโพดรถเกี่ยวข้าวโพดโดยเฉพาะก็มีราคาแพง จะดีมั้ยหากว่ามีรถไถอยู่แล้ว แล้วมีอุปกรณ์เสริมมาติดรถไถในการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ซึ่งจะสามารถทำให้ประหยัดเวลาได้เยอะพอสมควร ไปดูคลิปกับเลยดีกว่าครับ


* * * * *

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ขายได้ที่
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.