Header Ads

การปลูกหอมแดง สูตรปลูกแล้วรวย


          หอมแดงสามารถปลูกได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้หัวพันธุ์ เป็นวิธีของเกษตรกรที่นิยมปฏิบัติกันมานาน หัวหอมแดงที่จะปลูกต้องผ่านการพักตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะปลูกได้, 2. ใช้เมล็ดพันธุ์ เป็นวิธีที่ลดต้นทุนในการผลิตในการซื้อหัวพันธุ์ที่มีราคาแพง

การเตรียมแปลงปลูก
          ไถพรวนดินครั้งแรก ลึก 20 เซนติเมตร พร้อมกำจัดวัชพืช ตากแดดทิ้งไว้ 7-15 วัน หลังจากนั้น ไถพรวนดินให้ร่วนด้วยผานที่เล็กลง ลึก 20-30 เซนติเมตร และตากดินก่อนปลูก 3-7 วัน ก่อนไถพรวนครั้งที่ให้หว่านปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่


การเตรียมพันธุ์หอมแดง
          หัวหอมพันธุ์ที่จะใช้ปลูก ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพราะหัวหอมที่จะใช้ปลูกควรมีระยะพักตัวอยู่สักระยะหนึ่ง แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะระยะนี้หอมจะเริ่มแดงยอดอ่อนสีเขียวพ้นหัวเก่ามาแล้ว ให้นำหัวหอมพันธุ์มาตัดแต่งทำความสะอาด ตัดเล็มรากเก่า และใบแห้งทิ้งให้หมด หากเห็นว่ายอดอ่อนยาว อาจตัดทิ้งเสียสัก 1 ใน 10 เพื่อเร่งให้งอกไวเมื่อปลูกแล้ว ในพื้นที่ปลูก 1 ไร่จะใช้หัวหอมพันธุ์ประมาณ 200 กิโลกรัม ก่อนปลูกหากเห็นว่าหัวหอมพันธุ์เป็นโรคราดำ หรือมีเน่าปะปนมา ต้องฉีดพ่นหรือจุ่มน้ำสารละลายป้องกันกำจัดเชื้อราจำพวกมาเนบ หรือซีเนบ ตามอัตราที่กำหนดในฉลาก และผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปปลูก


ขั้นตอนการปลูกหอมแดง
           นำหัวพันธุ์ที่พักตัวดีแล้วหรือหัวพันธุ์ที่เก็บไว้นาน 2-4 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยว มาตัดรากแห้งออก แยกหัวออกจากกันให้เป็นหัวเดี่ยวๆ แล้วฝังหัวลงไปในดินให้ปลายของหัวอยู่เสมอผิวดิน ระยะปลูกที่ 15 x 15 ซม. ปิดฟางหนาประมาณ 1 เซนติเมตร

*** ก่อนปลูก 1-3 วัน ควรให้น้ำในแปลงให้ชุ่มก่อน


การดูแลรักษา
          การให้น้ำ หอมแดงต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอในระยะเจริญเติบโตและแตกกอ หากปลูกในที่ ๆ มีอากาศแห้งและลมแรง อาจต้องคอยให้น้ำบ่อย ๆ เช่น ภาคอีสาน ช่วงอากาศแห้งมาก ๆ ระยะแรกอาจให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น ในภาคเหนือ เกษตรกรจะให้น้ำประมาณ 3-7 วันต่อครั้ง

การให้ปุ๋ย
          - เมื่ออายุ 14 วัน หลังจากปลูก ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่

          - เมื่ออายุ 35-40 วัน ให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 20-50 กิโลกรัม/ไร่

          การใส่ปุ๋ยใช้วิธีโรยห่าง ๆ ต้นห่างจากต้นราว 7 ซม. หรือใช้วิธีโรยให้ทั่วแปลงก็ได้ หลังจากให้ปุ๋ยให้เอาน้ำรดหรือเอาน้ำเข้าแปลงให้ชุ่ม


การกำจัดวัชพืช
          ควรกำจัดวัชพืชบ่อย ๆ เมื่อวัชพืชยังเล็ก หากโตแล้วจะทำการกำจัดยากและจะกระทบกระเทือนรากหอมแดงได้มาก ปัจจุบันนิยมใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชมากขึ้นเพราะประหยัดแรงงานกว่า ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชในแปลงหอมแดง ได้แก่ อลาคลอร์ อัตราการใช้ให้ใช้ตามที่ระบุในฉลากยา

โรคแมลง
          - โรคที่สำคัญของหอมแดง ได้แก่ โรคเน่าเละ , โรคใบจุดสีม่วง , โรคราน้ำค้าง และ โรคแอนแทรคโนส

          - แมลงศัตรูหอมแดงที่สำคัญ ได้แก่ หนอนกระทู้หอมและเพลี้ยไฟ

          ควรฉีดยาฆ่าแมลงและยากันรา ที่ราคาไม่แพงนักทุก 7 วัน เพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า หอมแดงที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจะงอกงามและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ


วิธีทำปุ๋ยไคโตซานคุณประโยชน์สุดยอดในการเกษตร และใช้กับหอมแดง


ประโยชน์ของไคโตซาน
          สามารถยับยั้ง และสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช ทำให้เกิดโอกาสการสร้างการต้านทานสำหรับพืชที่มีต่อแมลง สามารถช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เคยมีการทดสอบแล้วว่าไคโตซานสามารถควบคุมศัตรูพืช และเชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ หนอนใยผัก, หนอนคืบ, ไวรัสโรคพืช, แบคทีเรีย, เชื้อรา, ราน้ำค้าง, ราขาว, รากเน่า, ใบจุด, โรคใบสีส้ม, ใบลาย

วิธีการผลิตหรือการทำไคโตซาน ใช้เอง


วัตถุดิบที่จะใช้ในครั้งนี้
1. หัวกุ้ง, เปลือกกุ้ง 200 กรัม
2. ขี้เถ้า 1 กิโลกรัม
3. น้ำ 10 ลิตร
4. น้ำส้มสายชู 5%

ขั้นตอนการทำมีดังนี้
          ก่อนอื่นให้เราตักขี้เถ้าใส่ถังพลาสติก หรือขวดโหล หลังจากนั้นให้เติมน้ำที่เตรียมไว้ตามลงไปและกวนให้ขุ่น หลังจากนั้นปล่อยไว้ให้ตกตะกอน จากนี้เราจะใช้กระชอนช้อนเอาฝ้าขึ้นเถ้ากับฝุ่นบนผิวน้ำออก ซึ่งในน้ำส่วนหนึงจะมีสภาพเป็นด่าง ให้นำหัวกุ้งเปลือกกุ้งที่เตรียมไว้ใส่ลงไป เพื่อแช่น้ำที่มีสภาพเป็นด่างจากขี้เถ่าโดยประมาณ 12 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่เรากำหนดก็ให้รินน้ำออกแล้วนำหัวกุ้ง เปลือกกุ้งไปล้างน้ำใส่ในขวดโหล และตามด้วยการเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปให้ท่วมหัวกุ้งและเปลือกกุ้ง แช่ไว้อย่างนั้น 45 วัน จนหัวกุ้ง เปลือกกุ้งละลายกลายเป็นไดโตซานก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


การใช้ไคโตซาน
          การใช้งานกับแมลงศัตรูพืช ให้พ้นตรงไปที่บริเวณใบในอัตรส่วน 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้นทุกๆ 15 วัน ถ้าเป็นการยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อรา และโรค ให้พ้นตรงไปที่ใบ 10-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้นทุกๆ 15 วัน หากเป็นการปลูกพืชด้วยเมล็ดเพื่อช่วยลดความเสียหายจากการถูกทำลายจากเชื้อรา โดยวิธีการใช้งานคือให้ชุบ/แช่เมล็ดไว้นาน 6 ชั่วโมง ในอัตรส่วน 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร

ใช้น้ำหมัก เพิ่มผลผลิตให้หอมแดง


น้ำหมักชีวภาพสูตรพลิกโลก

          น้ำหมักชีวภาพดีอย่างไร วิจัยโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ได้น้ำหมักสูตรเสมือนครอบจักรวาล อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ ช่วยเมล็ดงอกดี โตวันโตคืน แถมต้านทานโรค เหมาะกับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะผักสวนครัว

วัตถุดิบ
1. ฝรั่ง 10 กก.
2. มะละกอ 8 กก.
3. แตงไทย 8 กก.
4. กากน้ำตาล 20 กก.
5. น้ำ 20 ลิตร
6. สารเร่ง (พด.2)


วิธีทำน้ำหมักชีวภาพสูตรพลิกโลก
          หั่นฝรั่ง มะละกอ และแตงไทย ให้เป็นชิ้นเล็ก ใส่ถังหมักขนาด 120 ลิตร ละลายกากน้ำตาลในน้ำสะอาด 20 ลิตร ใส่ พด.2 คนให้เข้ากัน เทส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมัก ปิดฝาถังให้แน่น เปิดฝาคนทุกๆ 3 วัน เมื่อครบ 45 วัน นำมากรองด้วยผ้ามุ้งสีฟ้า เอาเฉพาะน้ำ จะได้น้ำหมักชีวภาพ 100 ลิตร

การนำไปใช้งาน
          จากการทดลองในต้นหอม ผักชี ผักกาดหอม พริก ใช้น้ำสกัดชีวภาพเข้มข้นผสมน้ำ ในอัตรา 1:500 นำเมล็ดพันธุ์มาแช่ในน้ำหมักเมล็ดงอกเร็วขึ้น 20-30% รากยาวกว่าต้นกล้ายาวกว่าการงอกแบบธรรมดา เมื่อนำต้นกล้าลงปลูก นำน้ำหมักผสมน้ำในอัตราเดียวกัน รดพืชทุกสัปดาห์จนกระทั่งเก็บเกี่ยว พบว่าให้ผลผลิตสูงขึ้น 15-30% เมื่อเทียบกับการปลูกแบบเดิม

* * * * *

ปลูกหอมแดงแล้วไม่มีที่ขายขายได้ที่
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย หอมแดง"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.