Header Ads

มาปลูกผักสวนครัวกันนะ การปลูกและดูแล แตงกวา


          ลักษณะโดยทั่วไปของแตงกวา แตงกวาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ที่มีการระบายน้ำดี และพื้นที่ปลูกควรได้รับแสงแดดตลอดวัน สามารถให้ผลผลิตได้ดีตลอดปี

การเพาะกล้าแตงกวา
          1. ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล้าวลงในถาดเพาะกล้า

          2. ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มลูกชิ้น) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดเพาะกล้า ลึก 0.5 เซนติเมตร

          3. นำเมล็ดแตงกวาหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

          4. กลบดินผิวหน้าเมล็ดแตงกวาแล้วรดน้ำ และควรป้องกันมดมาคาบเมล็ดในถาดเพาะกล้าโดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบถาดเพาะไว้

          5. หลังเพาะนาน 7-10 วัน แตงกวาเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้าแตงกวา 1-2 ครั้ง ต่อวัน ในช่วงเช้าและเย็น จนกระทั่งตั้นกล้าแตงกวามีอายุ 7-10 วัน จึงย้ายกล้าแตงกวาลงปลูกในแปลงปลูก

การเตรียมแปลงปลูกเตรียมกระถางปลูก แตงกวา
          1. ถ้าปลูกลงในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดิน ความกว้างของหลุก 30 เซนติเมตร หน้าดินลึก 10-15 เซนติเมตร และย่อยดินให้ละเอีดด ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋หมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง

          2. ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถางโดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1


การดูแลรักษา แตงกวา
          1. ย้ายกล้าแตงกวาลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง

          2. รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

          3. หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ยห่างโคนต้น ประมาณ 2-3 เซนติเมตร และรดน้ำทันที (สูตรปุ๋ยอินทรีย์เทียบเครียง สูตร 15-15-15 http://kasetnana.blogspot.com/2016/11/3.html )

          4. ควรกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ

          5. ควรปักค้างให้แตงกวาเลื้อยขึ้นไป เพราะรูปทรงผลจะสวยกว่าปล่อยเลี้อยไปบนดิน แต่ถ้าไม่มีไม้ค้างก็สามารถปล่อยเลื้อยบนดินได้เช่นกัน แต่รูปทรงอาจสวยสู้ค้างไม่ได้ เมื่อแตงกวาออกดอก และติดผลพยายามอย่าให้ขาดน้ำและธาตุอาหาร เพราะจะทำให้แตงกว่าผสมไม่ติด หรือเมื่อผสมติดรูปทรงจะบิดเบี้ยว และอาจมีรสชาติขม เพาะได้น้ำไม่เพียงพอ

          6. เมื่อแตงกวาเจริญเติบโตหลังย้ายกล้าประมาณ 30 วัน เริ่มออกดอก และเมื่อแตงมีอายุ 40-50 วัน สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตของแตงกวาได้

          7. แตงกวาสามารถให้ผลผลิตได้นาน 30 วัน

การเก็บเกี่ยว
          ให้เก็บเกี่ยวผลแตงกวาที่เริ่มมีนวนขาวขึ้นที่ผิวผล แต่ถ้าชอบรับประทานผลอ่อนๆ เกษตรนานาแนะนำให้เก็บได้ทุกระยะที่ผลโตตามใจนะจ๊ะ


* * * * *
ตลาด "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร" ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.