Header Ads

สูตรง่ายๆ ป้องกันเชื้อรา ในต้นกล้าและต้นผัก ด้วยวิธีนี้


          เชื้อราเป็นโรคของพืชอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขื้นเมื่อมีความชื้นในอากาศสูง ซึ่งเมื่อเกิดกับพืชผักแล้วมักจะสร้างความเสียหายให้เกษตรกรได้พอสมความ วันนี้เกษตรนานามีเทคนิคการป้องกันเชื้อราในต้นกล้าหรือผักด้วยน้ำปูนใส เป็นวิธีป้องกันที่ปรอดภัยต่อทั้งคนและสิ่งแว้ดล้อม ส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรตามเกษตรนานาไปเลยครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ถังขนาด 30 ลิตร
2. ปูนขาว 5 กิโลกรัม
3. น้ำสะอาด 20 ลิตร
4. ไม้สำหรับกวน (ไม้ไผ่)

วิธีทำ การทำน้ำปูนใส่ป้องกันเชื้อรา
          นำปูนขาว 5 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 ลิต กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 คืน ให้ตกตะกอน

การนำไปใช้
          ตักเอาน้ำปูนใสที่ไม่มีตะกอนผสมกับนำเพื่อจะนำไปรดต้นให้ในอัตรา น้ำปูนใส 1 ส่วน น้ำเปล่า 5 ส่วน สามารถนำไปรดต้นผักหรือกล้าผักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (หากรถให้โดนใบด้วยจะดีมาก)

การปลูกผัก

* * * * *

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ขายได้ที่
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.