Header Ads

วิธีทำฮอร์โมนหมักจากเศษปลา ฉีดให้พืชเพิ่มความสมบูรณ์


          น้ำหมักขี้ปลา เป็นน้ำหมักที่ทำมาจากเศษที่เหลือให้จากปลา ก็คือขี้ปลาและไส้ปลา นำมาทำการหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการบำรุงพืชผักให้สมบูรณ์ สวย น่ากิน ขายได้ราคา

วัตถุดิบ
1. ขี้ปลา/ไส้ปลา 30 กก.
2. พด.2 1 ซอง
3. กากน้ำตาล 10 กก.

วิธีการทำ
1. นำขี้ปลา/ไส้ปลามาเตรียมเอาโดยนำมาใส่ในถังหมัก

2. นำกากน้ำตาลเจือจางกับน้ำสะอาดโดยทำการคนให้เข้ากันและนำไปเทใส่ในถังหมักที่มีในส่วนของขี้ปลา/ไส้ปลาอยู่แล้วทำการคนให้เข้ากัน

3. นำสารเร่ง พด.2 มาทำการละลายกับน้ำสะอาดนาน 5-10 นาทีเพื่อเป็นการทำให้สารเร่งพด.2 ฟื้นตัวและนำไปเทใส่รวมในถังหมัก คนให้เข้ากัน ปิดฝาทำการหมักเอาไว้ 3 เดือนเข้าไปก็จะนำมาใช้ได้

การนำไปใช้
          นำน้ำหมักขี้ปลาเข้มข้น อัตรา 20-30 ซีซี ผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพืชผัก ในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาเย็น เพื่อบำรุงพืชผักให้สมบูรณ์ สวย น่ากิน ขายได้ราคา

* * * * *

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.