Header Ads

เชื่อราไตรโคเดอร์มา


          ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาเพิ่มคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดซึ่งช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ได้ยาวนานกว่าในรูปแบบของเชื้อสด สะดวกต่อการไปใช้ของเกษตรกร มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคจากเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชต่างๆ ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า โรคกล้าเน่าหรือกล้ายุบ โรคเน่าระดับดิน โรคเหี่ยวในพืชตระกูลพริก โรคแอนแทรกโนสในพริก เป็นต้น* * * * *
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.