Header Ads

Breaking News
recent

แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่


          ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ ประชาชนคนไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศรู้จักและคุ้นเคยในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการทำเกษตรโดยประยุคแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่และความสำคัญของการใช้ที่ดินกับการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยยึดหลังการทางธรรมชาติใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดคำนึงถึงการรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นยาวนานสืบไป  "เกษตรทฤษฎีใหม่" นั้นเป็นอย่างไรดูคลิปได้เลยครับ

* * * * *

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ขายได้ที่
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Powered by Blogger.