Header Ads

เลี้ยงปลาจาระเม็ดเพื่อการค้า เคล็ดลับความสำเร็จจาก เกษตรกรคนเก่ง


          ปลาจาระเม็ดน้ำจืด เป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง ทั้งเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากเนื้อปลามีความแน่น รสชาติหวาานสีสันสดใส สามารพเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ หรือปลาสวยงามในขณะเดียวกัน


          คุณอนุชิด สหายา เป็นเกษตรกรรุ่นแรกๆ ในจังหวัดชลบุรี ที่ตัดสินใจเลี้ยงปลาจาระเม็ดน้ำจืด ภายหลังการขาดทุนจากการเลี้ยงปลาดุก โดยใช้บ่อดินและบ่อซีเมนต์ที่อยู่ 5 บ่อ เริ่มต้นเลี้ยงเมื่อปี 2541 อาศัยความรู้จากเพื่อนที่ทำมาก่อน และความรู้จากตำราการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วลองมาปฎิบัติลองผิดลองถูก และประยุกต์ใช้อยู่หลายๆ ครั้งจนเกิดความชำนาญและประสบผลสำเร็จ

          ปลาจาระเม็ดน้ำจืด เป็นปลากินพืชที่เลี้ยงง่าย โตไว กินอาหารได้ทุกชนิด แต่ในช่วงการผสมพันธุ์และวางไข่ ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการดูแลมากกว่าปลาชนิดอื่น ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลาจาระเม็ด ให้มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะจะต้องนำมาผสมพันธุ์กันในบ่อเดียวกันหลายๆ คู่ โดยใช้อัตราส่วนพ่อพันธุ์มากกว่าแม่พันธุ์ 5 ต่อ 2 และจากประสบการณ์ที่ทดลองมาหลายๆ ครั้งก็พบว่า วิธีที่ดีที่สุดในการผสมพันธุ์ปลาจาระเม็ดน้ำจืด คือ การฉีดฮอร์โมนเร่งการผสมพันธุ์ให้กับพ่อ-แม่พันธุ์ปลา แล้วปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติภายในบ่อเลี้ยง โดยพ่อ-แม่พันธุ์ปลาจาระเม็ดที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์มากที่สุด


          ภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนเร่งการผสมพันธุ์แล้วปลาจะเริ่มผสมพันธุ์และวางไข่ทิ้งไว้ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 28-29 องศาเซลเซียส นานประมาณ 18 ชั่วโมง ไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวก็นำไปอนุบาลต่อโดยให้อาหารปลาดุกอีก 23 วัน จนมีขนาโตตั้งแต่ 1-1.5 นิ้ว ก็สามารถขับขายเป็นลูกพันธุ์ได้

          ปลาจาระเม็ดน้ำจืดที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จะดูแลและเลี้ยงได้ง่ายขึ้น สามารถให้อาหารพืชได้ทุกชนิด ทั้งจอก แหน เศษผักและมันสำปะหลัง จนเมื่อปลามีอายุครบ 5 เดือน จึงเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มเนื้อและน้ำหนักก่อนขายในเดือนถัดไป


          ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงปลาจาระเม็ดที่ผ่านมา คุณอนุชิด ไม่พบปัญหาทางการตลาดเพราะสามารถขายทั้งลูกปลาจาระเม็ดและปลาจาระเม็ดเนื้อ โดยมีตลาดรองรับซื้อหลัก คือ ที่องค์การสะพานปลา แพปลารังสิต และตลาดไท

* * * * *

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ขายได้ที่
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.