Header Ads

Breaking News
recent

เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาหารกุ้ง-กบ-ไก่ เคล็ดลับความสำเร็จจาก เกษตรกรคนเก่ง


          ปัจจุบัน มีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นการค้าทดแทนปริมาณจิ้งหรีดที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งลดจำนวนลงไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของตลาด โดยตลาดของจิ้งหรีดนั้นมีทั้งการนำไปเป็นอาหารสัตว์ และนำไปทอดขายเป็นอาหารที่มีผู้นิยมบริโภคชนิดหนึ่ง


          คุณวีระพล จุลมณฑล ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงกบและไก่ชน มีความคิดว่า จิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงว่าย น่าจะเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้กับครอบครัวได้และยังสามารถนำไปผสมอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบ และไกช่นเพื่อลดค้นทุนค่าอาหารได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งยังสามารถขายให้พ่อค้าเพื่อนำไปทอดขายเป็นอาหารได้

ต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด
          การลงทุนเลี้ยงจิ้งหรีด ต่อ พ่อ-แม่พันธุ์ 100 ชุด (1 ชุด คือตัวเมีย 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว) มีต้นทุนไม่เกิน 1,300 บาท มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเลี้ยงคือ วงซีเมนต์ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร เทปกาวผิวมันขนาดกว้าง 2 นิ้ว มุ้งเขียวขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยางในรถยนต์ ถาดพลาสติก ถาดใส่ไข่ไก่ชนิดกระดาษ ฟองน้ำขนาด 4-6 นิ้ว ขุยมะพร้าว และกล่องพลาสติกขนาด 12x12x3 นิ้ว

ลักษณะของพ่อ-แม่พันธุ์จิ้งหรีด
          ลักษณะของพ่อ-แม่พันธุ์จิ้งหรีดที่ดี ต้องมีขนาดตัวโต มีขาครบทุกขา มีปีกครบ 2 ปีก โดยพ่อพันธุ์จิ้งหรีดจะสังเกตได้จากปีกมีลักษณะหยิกๆ สีน้ำตาล หางมี 2 แฉก ส่วนลักษณะแม่พันธุ์ ปีกีจะเรียบไม่หยิก หางมี 2 แฉก และหลอดไข่ยาว 1 แฉก รวม 3 แฉก


การเลี้ยงจิ้งหรีด
          การเลี้ยงในวงซีเมนต์ ควรมีการปรรับพื้นที่ใช้เลี้ยงให้เรียบ และเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์แล้วปล่อยไว้จนแห้ง นำวงซีเมนต์วางบนพื้นปูนที่จะใล้เลี้ยง และใช้เทปกาวผิวมันติดด้านในวงซีเมต์ให้รอบ โดยติดให้ต่ำกว่าปากขอบลงไปประมาณ 4 นิ้ว เพื้อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดคลานไต่หนี เตรียมฟองน้ำชุบน้ำให้ชุ่ม นำไปวางบนถาดพลาสติกเพื่อให้จิ้งหรีดกิน วงซีเมนต์ละ 1 อัน เตรียมอาหารโดยใช้อาหารไก่ไข่สูตร 521 ใส่ลงในถาดพลาสติก (ขนาด 12x12x12x นิ้ว) ถาดละ 1/2 กิโลกรัมต่อวัน นำขุยมะพร้าวชุบน้ำหมาดๆ ใส่ในกล่องพลาสติก แล้วอัดให้แน่นพอสมควร เพื่อให้จิ้งหรีดวางไข่ แล้วนำไปวางไว้ในวงซีเมนต์วงละกล่อง นอกจากนี้ให้นำถาดไข่ไก่วางไว้ในวงซีเมนต์วงละ 1 กล่อง นอกจากนี้ให้นำถาดไข่ไก่วางไว้ในวงซีเมนต์วงละ 6 อัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีด

          อัตราการปล่อย พ่อ-แม่พันธุ์จิ้งหรีด ใช้วงซีเมนต์ละ 100 ชุด นำมุ้งเขียวคลุมขอบให้มิดชิดและนำยางรถยนต์มาตัดเป็นเส้นขนาด 2 เซนติเมตร รัดมุ้งเขียวโดยรอบเพื่อป้องกันจิ้งหรีดบินหรี ปกติจิ้งหรีดจะวางไข่ไปเรื่อยๆ จนตัวตาย ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องเปลี่ยนกล่องใส่ขุยมะพร้าวสำหรับวางไข่ทุกๆ 7 วัน โดยสังเกตถ้าจิ้งหรีดวางไข่ไม่สม่ำเสมอก็ให้คัดทิ้ง จะนำไปขายเป็นอาหารหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้


การขยายพันธุ์จิ้งหรีด
          การฟักไข่จิ้งหรีดเพื่อขยายพันธุ์ ให้นำกล่องขุยมะพร้าวที่มีไข่จิ้งหรีด มาเตรียมเลี้ยงไว้ในวงซีเมนต์ ปิดทับด้วยถาดไข่เพื่อให้จิ้งหรีดที่ฟักเป็นตัวไปอาศัย ทิ้งระยะ 7 วัน แล้วค่อยให้อาหารและน้ำ หากจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์จะใช้เวลา 45 วัน ก็จะได้พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์นำไปขยายพันธุ์ต่อได้

          มีข้อระมัดระวังในการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งคุณวีรพล ฝาไว้ คือ น้ำเป็นหัวใจสำคัญควรเปลี่ยนฟองน้ำทุกๆ 2 วัน ส่วนวงซีเมนต์ต้องทำความสะอาดทิ้งไว้ 1 วัน เมื่อเลี้ยงหมดชุด เพื่อป้องกันตัวไรซึ่งจะมากัดกินปีกจิ้งหรีด

หมายเหตุ : ราคาซื้อขายจิ้งหรีดแต่ละท้องที่แต่ละช่วงอาจจะแตกต่างกัน

* * * * *

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย จิ้งหรีด"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Powered by Blogger.