Header Ads

Breaking News
recent

ขุนวัวขาย เคล็ดลับความสำเร็จจาก เกษตรกรคนเก่ง


          ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงวัวที่สั่งสมมานาน ลองผิดลองถูกจนมีความรู้ความสามารถ และเทคนิคพิเศษ ทำให้คุณบุญเส็ง ซึ่งเสน สามารถเป็นทั้งผู้เลี้ยงวัวและเป็นพ่อค้าขายวัวที่มีกำไร


          คุณบุญเส็ง เปิดเผยถึงการสร้างรายได้จากการขุนวัวขายว่า จะเลือซื้อวัวในเขตตำบลนางาม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเลือกซื้อเฉพาะตัวเมียเพื่อนำมาเลี้ยงไว้ขุนขายและผสมพันธุ์เองกับวัวพ่อพันธุ์ที่เลี้ยงไว้ 22-3 ตัว ระยะเลี้ยงประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงนำออกขาย และจากการเรียนรู้ถึงตลาด-ขายวัว ทำให้คุณบุญเส็งรู้เทคนิคการลดต้นทุนจากการซื้อวัวว่า สามารถเลือกซื้อว้วที่มีคุณภาพและราคาถูกได้ในช่วงโรงเรียนเปิดเทอม เพราะมีเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากนำวัวออกมาขาย

          วัวจำนวน 48 ตัว ที่คุณบุญเส็งเลี้ยงไว้จะมีอาหารและน้ำกินอย่างเพียงพอตลอดปี ด้วยการดูแลจัดการฟาร์มอย่างมีระบบ มีทั้งแปลงหญ้าและบ่อน้ำ รวมทั้งล้อมรั้วรอบที่ดินอย่างมั่นคงแข็งแรง สำหรับในหน้าแล้งจะหมักฟางใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมสัปดาห์ละ 500 กิโลกรัม ประมาณ 4-5 เดือน มีการจัดตารางการให้อาหารเสริม และดูแลสุขภาพวัวอย่างใกล้ชิด


          ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้จากการเลี้ยงวัวเท่านั้นคุณบุญเส็งยังมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเป็นจำนวน 9 บ่อ ด้วยแรงงานในครอบครัวคือ คุณบุญเส็งและภรรยา รวมทั้งมีแนวคิดการพัฒนาการผลิตของต้น โดยมีแผนที่จะส่งเสริมด้านการตลาดด้วยวิธีนำวัวไปประชาสัมพันธ์ในตลาดนัดโค-กระบือ เพื่อซื้อ-ขายและเปลี่ยนนอกเหนือจากการซื้อขายตามปกติที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเขียงเนื้อมาซื้อถึงบ้าน

          เคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เกษตรกรโดยทั่วไปอาจจะมองข้าม แต่คุณบุญเส็งเห็นความสำคัญก็คือการจัดการเรื่องเงินอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทำระบบบัญชีของวัวว่ามีการซื้อมาและขายไปจำนวนเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่างในการเลี้ยงต่อตัวเท่าไหร่ มีรายได้ต่อตัวเท่าไร โดยจัดทำเป็นระบบบัญชีมีรายรับและรายจ่ายอย่างเช่นทำให้คุณบุญเส็งทราบผลกำไร-ขาดทุน เพื่อนำมาวางแผนการเลี้ยงได้อย่างเหมาะสม


          ทุกวันนี้ นอกจากคุณบุญเส็ง ซึ่งเสน จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัวได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีที่ผู้คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ เป็นกรรมการที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้านและที่สำคัญเป็นผู้รู้ที่ให้คำแนะนำปรึกษาในอาชีพเลี้ยงปลา และเลี้ยงวัวแก่ผู้สนใจ "อาชีพเลี้ยงวัวต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า" เป็นข้อคิดที่คุณบุญเส็ง ซึ่งเสน กล่าวทิ้งท้าย

* * * * *

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย โค-กระบือ"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Powered by Blogger.