Header Ads

12 ข้อ เทคนิคการเพาะกล้าพืชผักสวนครัว ให้ได้ผลดี


         ในการปลูกผัก เคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องรู้จักการเพาะกล้าเมล็ดผักที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดำเสินการ ดังนี้

          1. ต้องรู้จักเลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นที่เปอร์เซนต์ความงอก และตรงตามพันธุ์ รวมทั้งดู วัน เดือน ปี ที่ผลิตและบรรจุหีบห่อ ว่ายังไม่หมดอายุใช้ทำพันธุ์

          2. ในการเลือกเมล็ดผักเพาะขยายพันธุ์ ควรทราบคุณลักษณะบางอย่างของเมล็ดว่ามีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งหรืออ่อนนุ่มเพียงใด ถ้าเมล็ดพันธุ์มีเปลือกแข็งมาก เช่น เมล็ดมะเขือ กระถิน หรือพริก จำเป็นต้องนำมาแช่น้ำอุ่น (ใช้น้ำร้อนผสมน้ำเปล่า อัตราส่วน 1:1) แช่นาน 30 นาที และปล่อยจนน้ำเย็น แช่ทิ้งไว้นาน 10-12 ชั่วโมงจึงนำลงเพาะในถาดเพาะกล้า

          2.1 ถ้าเป็นเมล็ดที่เปลือกหุ้มหนา และมีเมล็ดย่อยภายในผลหลายเมล็ด เช่น ผักชี ควรนำเมล็ดมาแช่น้ำสะอาด นาน 6-8 ชั่วโมง และนำเมล็ดมานวนให้เปลือกหุ้มเมล็ดแตก ภายในจะมีเมล็ดย่อยอยู่ 4-6 เมล็ด จึงนำเมล็ดนั้นมาเพาะ

          2.2 ถ้าเป็นเมล็ดผักบุ้งจีน ควรนำเมล็ดมาแช่ในน้ำสะอาดนาน 6-8 ชั่วโมง และนำเมล็ดมาห่อไว้ให้ชื้น นาน 5-6 ชั่วโมง ให้เมล็ดปริแตกแล้วจึงนำมงหว่านในแปลง เมล็ดจะงอกได้ไวขึ้น


          3. การเตรียมวัสดุเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ผัก ควรเลือกวัสดุเพาะที่มีคุณภาพดี เช่น มีเดียสำเร็จรูป ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือผสมวัสดุเพาะกล้าเอง โดยเน้นต้องมีความร่วนซุยสูง ประกอบด้วยดินร่วน : ปุ๋ยคอกละเอียด และเก่า : ขี้เถ้าแกลบ อัตรา 1:1:1 แต่วัสดุดังกล่าวควรจะมีความสะอาดด้วย เพราะช่วงต้นกล้างอกใหม่จะมีความอ่อน ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

          4. เมื่อผสมวัสดุเพาะกล้าแล้ว นำกรอกลงในถาดเพาะแบบถาดหลุมหรือจะใส่ตะกร้าพลาสติก หรือกะละมังเจาะรูระบายน้ำ หรือกระถางพลาสติก หรือกระถางดินเผา ใส่วัสดุเพาะกล้าลงในภาขนะประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของภาชนะ ไม่ควรใส่ให้สูงล้นเต็มภาชนะ เพราะเวลารดน้ำจะทำให้เมล็ดพันธุ์ผักไหลหลุดติดไปกับน้ำที่รดได้ หรืออาจจะใส่ให้เต็มโดยที่ไม่ต้องกดดินให้แน่เพือเวลารดน้ำให้ดินปลูกยุบลงเอง


          5. เกลี่ยผิวหน้าวัสดุเพาะให้เรียบร้อย และทำเป็นหลุมเล็ก ๆ โดยใช้ไม้จิ้มฟันขนาดเล็ก จิ้มลงเป็นรูความลึกไม่เกิน 0.5-1 เซนติเมตร หรือใช้ไม้ขีดเป็นร่องยาวตามแนวภาชนะ ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 3 เซนติเมตร ชึกประมาณ 1 เซนติเมตร

          6. โรยเมล็ดพันธุ์ลงไป ถ้าเป็นหลุมปลูก ควรหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ถ้าโรยเป็นแถวควรโรยบางๆ และกลบวัสดุปลูกทับเมล็ดพันธุ์ผักที่โรยไว้ไม่ต้องหนามาก

          7. ควรหว่านปูนข้าวบาง ๆ ทับผิวด้าานบนของวัสดุปลูก เพื่อป้องกันมดหรือแมลงในดินมาคาบเมล็ดพันธุ์ผักออกไปจากถาดเพาะกล้าหรือกระบะ หรือกระถางเพาะกล้า


          8. ควรวางภาชนะเพาะกล้าในที่ร่มรำไร และรดน้ำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า และเย็น

          9. เมล็ดพันธุ์ผักส่วนใหญ่ ประมาณ 7-10 วัน จะเริ่มทยอยงอกโผล่พันดินขึ้นมา

          10. เมื่อเมล็ดเริ่มมีใบจริง ควรวางภาชนะเพาะกล้า ให้ได้รับแสงสว่างในช่วงครึ่่งวันเช้า หรือใช้วัสดุพรางแสงเช่นสแลน กัน้นบนภาชนะที่ใช้เพาะกล้า เพื่ดให้กล้าพืชผักเริ่มปรับตัวแข็งแรงขึ้น และไม่กระทบกระเทือนต่อสภาพการย้ายปลูกต่อไป

          11. เมื่อกล้าผัก เช่น ตระกูลแตง อายุ 7-10 วัน ควรรีบทยอยปลูกลงแปลงจริง แต้ถ้าเป็นพวกกล้าผักคะน้า หรือกวางตุ้ง ควรทยอยปลูกเมื่อกล้ามีอายุ 10-15 วัน ยกเว้นพืชผักประเภทที่ลงหัว เช่น ผักกาดหัว แครอท ไม่ควรย้ายปลูก เพาะโอกาสที่กระทบกระเทือนต่อระบบราก และทำให้รากไม่ยอมสร้างเป็นรากสะสมอาหาร มีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก


          12. กล้าผักบ้ายปลูกลงในแปลง ช่วงสัปดาห์แรก ควรทำหมวกกระดาษพรางลดความเข้มของแสงแดดครอบลำต้นกล้าผักไว้ หรืออาจขึงตาข่าวพรางแสงช่วย ประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก เมื่อกล้าแข็งแรงดีแล้วควรถอดออก เพื่อต้นกล้าจะสามารถเจริญเติบโต และสังเคราะห์แสงตามปกติต่อไป

          ถ้าท่านผู้สนใจ และปฏิบัติตามข้อสังเกตดังกล้าวแล้ว ก็มั้นใจว่าจะประสบความสำเร็จสูงมากในการผลิตผักที่มีคุณภาพดีต่อไป เพราะต้นกล้าที่แข็งแรงและมีคุณภาพดี ย่อมช่วยให้ผลผลิตผักที่โตสมบูรณ์และเต็มวัย มีคุณภาพดีด้วย

*****
ตลาด "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร" ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.