Header Ads

อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำชาใบหม่อนในระดับครัวเรือน


อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำชาใบหม่อนในระดับครัวเรือน

วัตถุดิบ
- ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)สด หม่อนพันธุ์นครราชสีมา 60 หรือ หม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ซึ่งเป็นวัตพุดิบหลักในการผลิตชา


วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่
- หม้อ ขนาดประมาณ 16-18 นิ้ว
- กระทะ ขนาดประมาณ 24-28 นิ้ว
- มีด
- เขียง
- เตาแก๊ส
- ผ้าขาว
- กระชอน
- ทัพพี
- ตู้อบไฟฟ้า

ตู้อบไฟฟ้าใช้อบชาใบหม่อนให้แห้งจากการคั่ว

ชาใบหม่อน.blogspot.com
* * * * *
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.