Header Ads

วิธีใส่ปุ๋ยไม้กระถางอย่างไรให้งอกงาม


          วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักในกระถางกัน ปกติการปลูกผักนในกระถาง ส่วนสำคัญของการปลูกผักหรือพืชในกระถางก็คือ "ดิน" ดินที่เราปลูกพืชไปส่วนใหญ่ก็คือดินผสม และปลูกไปนานๆเข้า ปุ๋ยในดินก็หมดลงไป ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นเติมอย่างไรดูที่คลิปได้เลยครับ


* * * * *
โดย : ครูชาตรี

โปรโมชั่นวันแม่ วันนี้-12 ส.ค. 60 (หรือจนกว่าของจะหมด)

ทำ "เกษตร"  แล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย ได้ที่
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.