Header Ads

หม่อน (มัลเบอร์รี่)

 

หม่อน (มัลเบอร์รี่)

          หม่อน (มัลเบอร์รี่) เป็นพืชยืนต้น เจริญเติบโตได้ทั้งในเขตอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสไปจนถึงเขตอากาศร้อน แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหม่อน (มัลเบอร์รี่) อยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส หม่อน (มัลเบอร์รี่) ที่ปลูกในเขตหนาวจะหยุดพักตัวไม่เจริญเติบโตนับแต่ปลายฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิจึงเริ่มแตกกิ่งเจริญเติบโตต่ออีกครั้ง สวนหม่อน (มัลเบอร์รี่) ที่ปลูกในเขตร้อนจะเจริญเติบโตโดยไม่มีระยะพักตัว


          หม่อน (มัลเบอร์รี่) แต่ละสายพันธุ์จะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่าหม่อน (มัลเบอร์รี่) จะค่อย ๆ ปรับตัวเองไปตามสภาพแวดล้อม และการคัดเลือกพันธุ์หม่อน (มัลเบอร์รี่) มีหลายสายพันธุ์แต่ที่นิยมใช้กันอยู่มี 3 สายพันธุ์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน คือ

- สายพันธุ์ที่ปลูกในเขตอาการอบอุ่น
- สายพันธุ์ที่ปลูกในเขตอาการเย็น
- สายพันธุ์ที่ปลูกในเขตอาหาศอบอุ่นและอากาศเย็น


* * * * *
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.