Header Ads

เทคนิคการปลูกมะนาวแนวใหม่แบบกึ่งลงดิน


เทคนิคการปลูกมะนาวแนวใหม่แบบกึ่งลงดิน

          ปัญหาการปลูกมะนาวแบบลงวงบ่อซีเมนต์ที่ทำกันในปัจจุบันอย่างกว้างขวางนั้นจะปลูกโดยมีฝารองเพื่อควบคุมน้ำและธาตุอาหาร เมื่อถึงปีที่สองต้นมะนาวจะโทรมมากใบเหลืองทำให้ผลผลิตครั้งต่อๆไปจะน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากรากของมะนาวในวงบ่อจะเต็มวงไม่สามารถสร้างรากใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับอาหารที่มีประสิทธิภาพได้ สำหรับการปลูกแบบลงดินนั้นปัญหาหลักๆคือวัชพืชที่ต้องกำจัดตลอดเวลา และการใช้น้ำและปุ๋ยในปริมาณที่มากในแต่ละครั้ง ดังนั้นสวนมะนาวแป้นท้ายไร่จึงทำการทดลองแก้ปัญหาเหล่านี้มาประมาณ 1 ปีก่อนหน้านี้โดยโดยใช้วิธีการปลูกด้วยการนำข้อดีของการปลูกแบบลงวงบ่อซีเมนต์และแบบปลูกลงดินมารวมกัน โดยจะได้การปลูกมะนาวแบบกึ่งลงดิน ทำให้แก้ไขปัญหาได้ดีมากๆทั้งต้นทุนการดูแลก็ต่ำลง มะนาวช่วงแรกออกตัวได้ดีมากโตเร็วสุดๆ


          การปลูกมะนาวแบบกึ่งลงดินนี้ใช้การกำหนดระยะแบบปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ คือ 3x3 เมตร และใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาด 80x25 เซนติเมตร และไม่มีฝารองก้นแบบการปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ทั่วไป โดยเริ่มจากการขุดหลุมขนาดลึก 30-50 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร จากนั้นนำวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร มาวางครอบหลุมที่ขุดไว้ และให้นำวัสดุปลูกมาใส่จนเต็มและพูนขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อรองรับวัสดุปลูกทรุดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป


          สิ่งที่น่าสนใจของการปลูกแบบนี้นั้นคือการนำข้อดีของการปลูกลงวงบ่อซีเมนต์และข้อดีของการปลูกแบบลงดินมารวมกัน และกำจัดข้อเสียของการปลูกทั้งสองแบบออกไปโดยนำข้อดีของแต่ละแบบมาเสริมจุดบกพร่องของแต่ละแบบ

          สำหรับสูตรวัสดุปลูกนั้นให้ใช้ ข้าวลีบหรือแกลบเก่า 4 ส่วน ดิน 1 ส่วน และปุ๋ยหมัก 1 ส่วน สามารถดูสูตรทำปุ๋ยหมักได้ที่ http://kasetnana.blogspot.com/2016/11/blog-post_90.html

* * * * *
ที่มา : http://www.manowpan.com

ปลูก "มะนาว"  แล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.