Header Ads

ปุ๋ยหมักขนมชั้นสูตรสวนมะนาวแป้นท้ายไร่


ปุ๋ยหมักขนมชั้นสูตรสวนมะนาวแป้นท้ายไร่

          โดยธรรมชาติต้นไม่ทั่วไปรวมถึงมะนาวที่พวกเรากำลังปลูกกันอยู่นี้ ได้ถูกธรรมชาติออกแบบและดีไซน์ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆมาให้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยให้รากมีหน้าที่ดูดซับธาตุอาหารต่างๆเพื่อให้มีกระบวนการดำเนินการขั้นต่อไปในการดำรงชีพ แต่มีการพัฒนาการเชิงการค้าโดยมนุษย์ ซึ่งมีการโปรโมทโฆษณาว่าสารมารถให้ธาตุอาหารทางใบได้ด้วย อันนี้ก็มีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้วก็จะสู้ทางดินที่ที่ดูดซับโดยรากไม่ได้ ดังนั้นทางสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ของเราจึงได้ทดลองและพัฒนาปุ๋ยหมักที่จะใช้ได้สำหรับมะนาวได้ดี ดังนั้นช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1 ปี ทางสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ได้ทดลองอยู่หลากหลายสูตรและหลากหลายวัสดุเพื่อทำปุ๋ยหมัก ที่สุดแล้วก็ได้สูตรปุ๋ยหมักที่ทำแล้วใช้กับมะนาวได้ดี แถมเมื่อใช้แล้วจะมีใส้เดือนในบริเวณที่ใส่ปุ๋ยหมักด้วย โดยทางสวนเรายินดีเผยแพร่ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้ลองทำใช้ดูเพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผืนดินของเราด้วย


สำหรับวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยนั้นมีดังนี้
- แกลบเก่า หากหาไม่ได้สามารถใช้แกลบใหม่ได้เช่นกันแต่จะไม่ดีเท่าแกลบเก่า
-  ขี้วัวตากแห้ง
- พด.1(สามารถขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ)
- ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
- น้ำ

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักขนมชั้นสูตรสวนมะนาวแป้นท้ายไร่
          ชื่อสุตรก็บอกอยู่แล้วว่าสูตรขนมชั้น ดังนั้นจึงนำวัสดุข้างต้นมาเรียงให้เป็นชั้นๆ โดยชั้นของแกลบและขี้วัวนั้นจะต้องหนาประมาณ 5-6 เซนติเมตรเท่านั้น เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ ที่เป็นพื้นดินโล่งแจ้ง เกลี่ยพื้นดินให้เสมอ เมื่อได้พื้นที่แล้วให้เริ่มจัดเรียงวัสดุดังนี้

          ชั้นที่ 1 นำแกลบมาวางเป็นชั้นแรกขนาดกว้างและยาวตามแต่เราจะกำหนดได้เองเลยเช่นกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร หรือขนาดกว้างยาวอื่นๆตามแต่กำหนดโดยรูปทรงเป็นลักษณะเหมือนร่องผัก แต่ความหนาของชั้นจะต้องหนา 5-6 เซนติเมตร จากนั้นนำเอาน้ำมาพรมหรือรดบนแกลบให้เปียกทั่วถึง

          ชั้นที่ 2 นำเอาสารเร่ง พด.1 มาละลายน้ำ โดยน้ำ 20 ลิตรต่อ พด.1 จำนวน 1 ซอง โดยคนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นนำมาใส่บัวรดน้ำทำการรดลงใบบนกองแกลบ โดยรดให้ทั่วถึงเพืยงรอบเดียวไม่ต้องรดซ้ำ

          ชั้นที่ 3 นำปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 มาโรยบางๆกระจายไปทั่วๆกองแกลบ

          ชั้นที่ 4 นำขี้วัวมาวางแผ่บนกองแกลบโดยให้หนาเพียง 5-6 เซนติเมตรเท่านั้นและรดพรมน้ำให้ทั่วถึง และให้ทำแบบชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ตามลำดับ คือนำ พด.มาราดบนขี้วัว และใช้ปุ๋ยเคมาสูตร 46-0-0 มาโรยทับ

เนื้อปุ๋ยเมื่อหมักครบ 30 วัน

          จากนั้นในชั้นต่อไปก็ให้นำเอาแกลบมาโรยทับและทำซ้ำๆไปเป็นชั้นๆจนกว่าความสูงของกองประมาณ 1 เมตร หรือจนกว่าวัสดุจะหมด เมื่อทำได้เป็นชั้นๆเรียบร้อยแล้ว ให้ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วัน ก็สามารถขนย้ายมาเก็บไว้ในที่ร่ม หรือสามารถนำไปใช้กับมะนาวได้เลย โดยการใช้อาจจะใช้ผสมกับดินหรือวัสดุปลูกสำหรับมะนาวปลูกใหม่ หรือมะนาวที่ปลูกไปแล้วให้ทำการขุดเซาะรอบๆต้นกว้างประมาณ 1 ปากจอบและลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วนำปุ๋ยหมักนี้ใส่แทนดินที่ขุดขึ้นมาแล้วตามด้วยการโรยรอบๆโคนต้นหนาประมาณ 4 เซนติเมตร จากนั้นให้น้ำมะนาวตามปกติ เมื่อผ่านไปประมาณ 20 วันจะพบว่ามะนาวของเราใบจะเขียวเข้มหาและใบเป็นมัน ลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงสุขภาพของมะนาวเราเริ่มดีขึ้น จากนั้นอีกประมาณ 4-5 เดือนจะพบว่ามีใส้เดือนบริเวณที่เราใส่ปุ๋ยด้วย

* * * * *
ที่มา : http://www.manowpan.com

ปลูก "มะนาว"  แล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.