Header Ads

มาดูสวน "กล้วย" ที่ประเทศคอสตาริกา ดินแดนแห่งกล้วย


          คอสตาริกา สาธารณรัฐกล้วยหอมหมายถึงประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางทวีปอเมริกาเหนือที่การเมืองไม่ค่อยมีเสถียรภาพและมีเศรษฐกิจที่ถูกควบคุมโดยบริษัมข้ามชาติจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมักจะอุดหนุนส่งเสริมรัฐบาลเผด็จการที่โกงกินอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนื่องจากบริษัทข้ามชาติจะซื้อผู้เผด็จการได้ง่ายส่วนใหญ่จะมีสินค้าส่งออกหลักๆ เป็นกล้วยหอมเพียงอย่างเดียวซึ่งกล้วยหอมก็เป็นอาหารยอดนิยมอันดับ 4 ของโลกรองลงมาจาก ข้าวเจ้า ข้าวสาลี และน้ำนม


* * * * *
เครดิต : DoleTube

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.