Header Ads

วิธีการปลูกผืชผักไม้ผลในกระถาง


          การเลือกไม้ผลมาปลูกในกระถาง ให้เริ่มตั้งแต่กิ่งพันธุ์ จะเป็นกิ่งตอนหรือว่าต้นต่อก็ได้ ภาชนะก็มีตั้งแต่กระถางเล็กๆ ไปจนถึงวงบ่อซีเมนต์ ส่วนการปลูกไม่ผลในภาชนะข้อสำคัญที่สุดก็คือ เมื่อปลูกในภาชนะแล้วต้องไม่วางบนดินจะต้องวางบนซีเมนต์บล็อก, อิฐ, หรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ดิน ส่วนเรื่องราวจะเป็นดูที่คลิปดีกว่านะครับ


* * * * *
ที่มา : ศรัญญู สุภาศรี
ทำ "เกษตร"  แล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย ได้ที่
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.