Header Ads

เรื่องเล่า วนเกษตร


เรื่องเล่า วนเกษตร

          เราคงจะจำกันได้ เมื่อเราเข้ามาสำรวจสวนครั้งแรก เมื่อเราเดินเข้ามา 300 เมตร ซ้ายมือเราจะเป็นป่าปลูกขวามือเป็นที่ราบเป็นป่าหญ้าและป่าแต้ว รวมไปถึงที่ราบบริเวณป่าสนเก่า เรากำหนดให้เป็นวนเกษตร ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรดูที่คลิปได้เลยครับ


ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "ผลผลิต" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : Irdc Surathani

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.