Header Ads

ไอเดีย การประดิษฐ์ที่เจาะรูแผ่นพลาสติกคลุมดิน ระยะเท่ากันเป็ะ


ไอเดีย การประดิษฐ์ที่เจาะรูแผ่นพลาสติกคลุมดิน ระยะเท่ากันเป็ะ

          คลิปที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นคลิปออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช่ในฟาร์ม ของเกษตรกรชาวต่างชาติ ที่นำมาทำเป็นอุปกรณ์เจาะรูแผ่นพลาสติกคลุมดิน ในการปลูกพืช (แผ่นพลาสติกคลุมดิน ใช้เพื่อคุมป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นมาแย้งธาตุอาหารของพืชที่เราจะปลูก แถมยังช่วยควาบคุมควมชื่นในดินได้อีกด้วย) ส่วนจะเป็นอย่างไรดูที่คลิปได้เลยครับทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.