Header Ads

การแก้ปัญหาดินแน่นในวงบ่อมะนาว


          โดยปกติแล้วมะนาวในวงบ่อ เมื่อปลูกไประยะหนึ่งแล้วดินในวงบ่อจะแน่นมาก พอดินแน่นแล้วจะทำให้รากเดินลำบาก ต้นมะนาวก็จะแคระแกรนไม่ต่อยอด นั้นคือปัญหาของคนปลูกมะนาวในวงบ่อเกือบทุกสวน ส่วนวิธีแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไร ดูที่คลิปดีกว่านะครับ


* * * * *
ที่มา : Boonthep Kraiya

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.