Header Ads

เรื่องเล่า เศรษฐกิจพอเพียง


เรื่องเล่า เศรษฐกิจพอเพียง

          ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีทุ่งหญ้าเขียวขจี มีสายน้ำ มีธรรมชาติ ชาวบ้านที่นี้อยู่กับธรรมชาติและทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ หมู่บ้านแห่งนี้มีกำนันคงเป็นคนดูแลชาวบ้าน แต่เรื่องที่เกิดขึ้นคือว่า..... ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นดูครับดึกว่านะครับ


ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : วาสนา ปัญควนิช

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.