Header Ads

เครื่องปูแผ่นพลาสติก เจ๋งมาก


เครื่องปูแผ่นพลาสติก เจ๋งมาก

          ดูให้เป็นแนวทาง...คลิปที่จะดูต่อไปนี้เป็นคลิปการประดิษฐ์เครื่องปูแผ่นพลาสติกคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชมาแย้งอาหารของพืชที่เราจะปลูก คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสิ่งประดิษฐ์ของชาวอินเดีย ซึ่งถ้าใครดูแล้วก็อาจจะเกิดไอเดียในการทำเกษตรได้นะครับ ส่วนเรื่องราว "เครื่องปูแผ่นพลาสติก เจ๋งมาก" จะเป็นอย่างไรกดดูที่คลิปได้เลย

ลูกลอยน้ำ วาล์วน้ำ ก๊อกน้ำ ลูกลอยแท้งค์น้ำ อัตโนมัติ Automatic Water Valve

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.