Header Ads

การปลูก "มะละกอพันธุ์แขกนวล" ต้นเตี้ยติดผลดก


การปลูก "มะละกอพันธุ์แขกนวล" ต้นเตี้ยติดผลดก

          การปลูก "มะละกอพันธุ์แขกนวล" ต้นเตี้ยติดผลดก ก่อนจะปลูกเราจะต้องแกะถุงแล้วเอาส่วนที่เป็นรากแก้วตัดออก เสร็จแล้วเวลาปลูกเราก็จะปลูกในลักษณะที่เอียงนอนราบกับพื้น ส่วน "การปลูก "มะละกอพันธุ์แขกนวล" ต้นเตี้ยติดผลดก" นั้นมีขั้นตอนอย่างไร ดูที่คลิปจะละเอียดกว่านะครับปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "มะละกอ" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.