Header Ads

การเลี้ยงโคขุน (ของบ้านยอดชาติ)


การเลี้ยงโคขุน (ของบ้านยอดชาติ)

          การเลี้ยงโคขุน เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น หลังจากทำนาเสร็จก็เลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม ซึ้งมีสหกรณ์โคขุณโพนยางคำที่อยู่ใกล้ให้การส่งเสริม ส่วนวิธีการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรรายนี้จะเป็นอย่างไรกดดูที่คลิปได้เลยครับ
เลี้ยงแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "วัว" ได้ที่
VV คลิก VV
* * * * *
ที่มา : jakkawut kulya

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.