Header Ads

สูตร 5 พลังสมุนไพร ป้องกันกำจัดแมลงศัตรู


สูตร 5 พลังสมุนไพร ป้องกันกำจัดแมลงศัตรู


วัสถุดิบ
1. ใบสะเดา จำนวน 2 กิโลกรัม

2. ใบยูคาลิปตัส จำนวน 2 กิโลกรัม

3. หัวข่าแก่ จำนวน 2 กิโลกรัม

4. บอระเพ็ด จำนวน 2 กิโลกรัม

5. ตะไคร้หอม จำนวน 2 กิโลกรัม

6.น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร

7. น้ำจุลินทรีย์ EM จำนวน 200 ซีซี

8. กากน้ำตาล จำนวน 1 ลิตร

วิธีการทำ
1. สับวัตถุดิบส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆ

2. เทน้ำเปล่า + กากน้ำตาล + น้ำจุลินทรีย์อีเอ็ม ลงใส่ถังพลาสติก คนให้เข้ากันให้กากน้ำตาลละลายทั้งหมด จากนั้นนำส่วนผสมวัตถุดิบใส่ตามลงไป

3. ปิดฝาถังให้สนิท ตั้งไว้ในที่ร่ม หมักนาน 15-30 วัน จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

การนำไปใช้
- สำหรับพืชผักสวนครัว ใช้ในอัตรา น้ำหมัก 1 ลิตร + น้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน เพื่อช่วยไล่แมลงและเป็นปุ๋ยบำรุงให้ต้านทานโรคและแข็งแรง

- สำหรับไม้ผลต้นใหญ่ ใช้ในอัตรา น้ำหมัก 1 ลิตร + น้ำเปล่า 5 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน เพื่อช่วยไล่แมลงและเป็นปุ๋ยบำรุงให้ต้านทานโรคและแข็งแรง

- สำหรับนาข้าว ใช้ในอัตรา น้ำหมัก 1 ลิตร + พริกแกง 1 ขีด + น้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อช่วยป้องกันและกำจัดเพลี้ย หนอนกอได้ จะส่งผลให้หนอนกอลอกคราบและตายภายใน 7 วัน สามารถตัดวงจรการเจริญเติบโตของหนอนกอได้เป็นอย่างดี

หาสมุนไพรไม่ได้ ซื้อ-ขาย "สมุนไพร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
โดย : ส.อ.วาสอาคม จันทะเสน, ภาพรักบ้านเกิด

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.