Header Ads

ปลูกมะนาวให้ได้นานเป็น 10 ปี ด้วยการขยายพันธุ์บนตอมะขวิด


ปลูกมะนาวให้ได้นานเป็น 10 ปี ด้วยการขยายพันธุ์บนตอมะขวิด

          การขยายพันธุ์มะนาวบนตอมะขวิด อายุการให้ผลผลิตของมะนาวจะยาวนานขึ้นกว่าปกติ ซึ่งการขยายพันธุ์มะนาวมะนาวบนตอมะขวิดนี้สามารถจะให้ผลผลิตได้นานถึง 10 ปี เนื่องจากว่าต้นมะขวิดเป็นพืชที่หากินเก่ง (แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การดูแลด้วย) ซึ่งวิธีขยายพนธุ์มะนาวบนตอมะขวิดนี้กำลังได้รับความนิยม

วิธีการขยายพันธุ์มะนาวบนตอมะขวิด
          สำหรับใครที่สนใจการขยายพันธุ์มะนาวบนตอมะขวิด ทำได้แค่มีคามรู้ความชำนาญระดับหนึ่งในการเสียบกิ่ง ก็เป็นใช้ได้ การปลูกมะนาวและขยายพันธุ์บนตอมะขวิดจะช่วยเพิ่มอายุมะนาวให้ออกผลได้ยาวนานขึ้นเป็นเท่าตัวไดเลย เพราะปกติมะนาวจะมีอายุการให้ผลผลิตได้เพียง 5 ปี ก็ต้องโค่นต้นทิ้งเพื่อปลูกใหม่ แต่การเสียบกิ่งมะนาวเป็นตอมะขวิดนั้นจะให้ผลผลิตยาวนานหลายสิบปี ที่สำคัญมะนาวจะออกลูกทั้งปี เพราะมะขวิดเป็นต้นไม้ที่หากินเก่ง วิธีการคือ นำตอมะขวิดมาผ่ากลาง แล้วเสียบกิ่งมะนาวลงไป ปิดทับด้วยเทปกาวใส นำไปใส่ถุงอบไว้ประมาณ 1 เดือน จึงนำไปปลูกได้ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองกันเลย


          มะนาว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ราคายังดีใช้ได้  เนื่องจากว่ามะนาวเป็นพืชที่ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดี ดูแลต่อเนื่อง จึงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แม้ช่วงหลังๆมานี้จะมีการปลูกมะนาวเพิ่มมากขึ้น แต่มะนาวก็ยังราคาสูง และสูงมากในช่วงหน้าแล้ง อาจจะเพราะมะนาวเป็นพืชที่ต้องใส่ใจมาก จึงจะได้ผลผลิตที่ดี จึงทำให้มะนาวยังขาดหรือผลิตได้น้อย แต่ถ้าใครเป็นมืออาชีพเชื่อแน่ว่า อาชีพปลูกมะนาวขายคงสร้างรายได้อย่างงามแน่นอน


* * * * *

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.