Header Ads

การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า ( #PARACHUTE )


การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า ( #PARACHUTE )

          หากเราเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธี ก็จะเป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต เช่นเดียวกับการทำนาด้วยวิธีโยนกล้า (PARACHUTE) ซึ่งกรมการข้าวให้การแนะนำ โดยมีชาวนาอาสาสมัครได้ทดลองทำแล้ว คือคุณนิพล แพน้อย ชาวนาในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ยืนยันผลว่าช่วยลดต้นทุนการทำนาได้จริง!!!* * * * *
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.