Header Ads

การเกษตรทฤษฎีใหม่


การเกษตรทฤษฎีใหม่

          จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงกับปัญหาและความเดือดร้อนของชาวพสกนิกรเกษตรที่มีอยู่มากมาย จึงได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้อย่างพอเพียง

          การเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นอย่างไรมีคำตอบอยู่ในคลิปพร้อมภาพประกอบนี้แล้วนะครับ


ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV


* * * * *
ที่มา : Salah Nakbumrung

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.